Miercuri, 08 ianuarie 2020, în prezența reprezentanților instituțiilor care coordonează activitatea și a reprezentanților instituțiilor cu care Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș colaborează, a fost prezentată activitatea unității în anul 2019.

Astfel, în 2019 structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureș au efectuat misiunile potrivit competenţelor legale, o pondere importantă având cele desfăşurate pentru asigurarea ordinii publice la manifestări cu un public numeros, la vizite oficiale, premergător și pe timpul desfășurării alegerilor, în acest sens efectivele inspectoratului gestionând desfăşurarea a 861 activități.

În perioada analizată au fost executate 4.405 misiuni de menţinere a ordinii publice, I.J.J. Mureş participând la efortul conjugat în sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș la menţinerea ordinii și siguranței publice în baza solicitărilor săptămânale, cu o medie zilnică de 47 jandarmi.

În anul 2019, la nivelul inspectoratului s-au organizat şi desfăşurat un număr de 138 acţiuni preventive, cu precădere în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi cu ocazia manifestărilor şi jocurilor sportive, acestea vizând aspecte referitoare la violenţa în familie, violenţa juvenilă, prevenirea criminalităţii stradale, alte probleme de conduită civică.

Pe linia constatărilor de infracţiuni, în anul 2019 la nivelul unităţii noastre s-au înregistrat 133 infracţiuni, fiind identificați 138 de autori, dintre care 6 minori.

Pe timpul misiunilor desfăşurate în anul 2019 au fost aplicate un număr total de 845 sancțiuni contravenționale.

Un fenomen cu care I.J.J. Mureș s-a confruntat în anul trecut a fost reprezentat de pătrunderea animalului sălbatic urs în zonele locuite de om sau în arealul în care omul își desfășoară activitatea şi care s-a soldat inclusiv cu pierderi de vieți omenești. Unitatea noastră a participat direct, pentru asigurarea protecției vieții și integrității corporale a persoanelor la 38 de cazuri.

Sursa: Comunicat IJJ Mures / Foto: colaj arhiva