ÎN ATENŢIA Asociaţiilor de Proprietari…

Conform H.C.L. 246/26.09.2019, Asociaţiile de proprietari care au în administrare parcările acoperite edificate de municipiu şi parcări acoperite autorizare şi/sau acceptate, au obligaţia ca la finele anului 2019, să facă dovada folosirii sumelor încasate (celor 10% din tarif).

Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a achita 90% din tariful cu “parcări acoperite autorizate şi/sau acceptate” şi “parcări acoperite edificate de municipiu”, pentru toţi beneficiarii pe care îi reprezintă. Diferenţa de 10% din tarif cu “parcări acoperite autorizate şi/sau acceptate” şi “parcări acoperite edificate de municipiu” rămân asociaţiilor de proprietari şi se vor folosi pentru reparaţiile, întreţinerea parcărilor acoperite şi salubrizarea spaţiilor de depozitare a gunoiului menajer.

În cazul neutilizării sumelor încasate (celor 10% din tarif), asociaţiile de proprietari vor face dovada existenţei acestora în contul asociaţiei, în caz contrar se va rezilia contractul de asociere astfel, parcările acoperite edificate de municipiu se vor repartiza altor asociaţii, iar parcările acoperite acceptate se vor demola.

Documentele justificative se vor depune la sediul Serviciul Public Administraţia Domeniului Public.

În acest context, Asociaţiile de proprietari, au obligaţia ca până la data de 01.03.2020, să facă dovada folosirii sumelor încasate (celor 10% din tarif) pentru anul 2019.

Taxa de ocupare a domeniului public cu parcările acoperite edificate de municipiu şi parcări acoperite autorizare şi/sau acceptate, pentru anul 2020, este de 318 lei.

Bogătani mai sunteți unii…Credit foto: Cristian Boza

Publicată de Primaria Munikipiului Targu Mures pe Vineri, 3 mai 2019

Sursa: tirgumures.ro / Foto: Primaria Munikipiului Targu Mures