MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție la Direcţia Poliția locală.

0Serviciul ordine publică – Biroul intervenție

– 1 funcție de execuție – polițist local clasa III grad profesional superior

Serviciul logistic, juridic, și relații cu publicul

– 1 funcție de execuție – referent clasa III grad profesional superior
– 2 funcții de execuție – inspector clasa I grad profesional superior

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 06 februarie 2020,  ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 07.01.2020 – 27.01.2020 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 – int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

Alte detalii pe tirgumures.ro / Foto: colaj primaria Munikipiului Tirgu Mures