În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 112.697 mii lei (17.376 pentru județul Mureș) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, și alocarea acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor cheltuieli.

Din suma totală alocată județului Mureș, Consiliul Județean Mureș a primit 8.500 mii lei, iar restul au mers către 24 de localități, conform tabelului de mai jos.

Tipul unității administrativ- teritoriale Unitatea administrativ-teritorială Sumă alocată
– mii lei –
Orașul Miercurea Nirajului 1.512
Orașul Sângeorgiu de Pădure 500
Comuna Acățari 150
Comuna Adămuș 200
Comuna Bereni 227
Comuna Bichiș 67
Comuna Eremitu 1.148
Comuna Gălești 50
Comuna Gănești 365
Comuna Gheorghe Doja 114
Comuna Glodeni 230
Comuna Gornești 1.500
Comuna Hodoșa 215
Comuna Măgherani 11
Comuna Mica 100
Comuna Neaua 67
Comuna Papiu Ilarian 100
Comuna Pănet 54
Comuna Păsăreni 79
Comuna Sărățeni 230
Comuna Sângeorgiu de Mureș 861
Comuna Sânpaul 550
Comuna Solovăstru 240
Comuna Vărgata 306
Mureș – Total 17.376

 

Sursa: lege5.ro /  Foto: colaj