Cronica primară a Novgorodului (imaginea manuscrisului, imagine foto cu transcriere):

Въ лѣто 6651 [1143]. Стояше вся осенина дъждева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгь; и бы вода велика вельми въ Волхове и всюде, сено и дръва разнесе; озеро морози въ нощь, и растьрза вѣтръ,

Vă liato 6651. Stoiaște vsia osenina dlyajdeva, ot Gospojina dni do Korociuna, teplo, diajghi. I bî voda velica velyami vă Volhove i vsiude, seno i driava raznese. Ozero morozi vă noști,…

Toată toamna au fost ploioasă, de la Sîntămăria mică la Korociun, caldă, și umedă. Și apele au ieșit din matcă la Volhov și prestentindere, și a dus paie și lemne. Iezerul a înghețat noaptea …

Vine de la короче ”mai scurt” ; 22 decembrie, solstițiul de iarnă, e cea mai scurtă zi din an.

Sursa: Dan Ungureanu fb /  Foto: colaj