INDIFERENT dacă sunt buni sau rău platnici! Nu înțelegem ce se întâmplă cu cei care au plătit, oare le duce Aquaserv apă cu sticla?! Ce vină au cei buni platnici?!

Compania AQUASERV sucursala Reghin este nevoită ca, în perioada 11 decembrie 2019, să sisteze furnizarea apei potabile către Asociația de proprietari nr. 12 Livezilor și Asociația de proprietari Viitorul, ambele cu restanţe către companie. Asociaţiile de proprietari vizate au datorii cumulate de aproape 11000 de lei, cu o vechime de cel puţin 90 de zile.

Această decizie, deosebit de neplăcută, a fost luată doar după ce au fost parcurse toate etapele legale prealabile, în încercarea de a recupera datoriile scadente pe care asociaţiile de proprietari le au către societate. Din cauza faptului că aceste asociaţii nu au depus suficiente eforturi pentru diminuarea datoriilor, suntem nevoiţi să recurgem şi la măsura extremă, dar în deplină conformitate cu legislaţia existentă în domeniu (Legea 51/2006 şi Legea 241/2006), de sistare a apei potabile.

Sistarea furnizării apei potabile către datornici se impune pentru a împiedica generarea de noi datorii şi pentru recuperarea debitelor restante. Aceste două obiective sunt esenţiale pentru derularea activității AQUASERV, în condițiile și la nivelul de calitate asumat prin Contractul de delegare.

Compania AQUASERV a înştiinţat instituţiile interesate cu privire la situaţia creată, şi anume: Primăria Reghin, Instituţia Prefectului şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Mureş, instituţii care înţeleg gravitatea situaţiei.

Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, art. 22 al. 2, coroborat cu art. 25 al. 5 facem apel către locuitorii din zonele unde urmează a fi sistată furnizarea apei potabile, să-şi asigure rezerve de apă, în cantităţi suficiente pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei personale şi preparării hranei.

Sursa: Compania AQUASERV S.A. Sucursala Reghin /  Foto: colaj arhiva