După un an de la semnarea contractului de finanţare pentru transformarea unui teren degradat în suprafaţă de peste 16.500 mp şi crearea unei zone publice de agrement şi recreere, edilii din Sângeorgiu de Pădure – judeţul Mureş, vor începe proiectul “Modernizarea şi extinderea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş”, în valoare totală de peste 7 milioane lei, finanţat prin Axa Prioritară 8 a Programului Operaţional Regional 2014-2020. Prin această nouă iniţiativă se vor investi fonduri europene în vederea creşterea calităţii serviciilor medicale şi pentru îmbunătăţirea accesului persoanelor sărace la serviciile de îngrijire medicală primară.

Proiectul urmăreşte modernizarea şi dotarea corpului de clădire ambulatoriu, creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul secţiilor ambulatoriului, dar şi creşterea gradului de accesibilitate în spaţiile aferente ambulatoriului. Aceste elemente sunt în acord cu prevederile Ghidului de finanţare pentru Prioritatea de Investiţii 8.1 din cadrul POR 2014-2020, care prevede dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, pentru reducerea inegalităţilor în privinţa stării de sănătate a cetăţenilor şi promovează incluziunea socială, prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale şi de sănătate publică. Fondurile europene sprijină astfel creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate.

Oraşul Sângeorgiu de Pădure, cu o istorie deosebită, situat pe cursul mijlociu al Târnavei Mici, are acum puţin peste 5000 de locuitori, dar în zona adiacentă sunt peste 30.000 locuitori, marea majoritate de vârsta a III-a, care nu dispun de resurse pentru a apela la servicii medicale din marile centre urbane. Mulţi cetăţeni erau nevoiţi să se deplaseze la Tîrgu Mureş, chiar şi pentru cele mai banale servicii medicale.

Cererea de finanţare pentru proiectul “Modernizarea şi extinderea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş” are o valoare totală de 7.041.094,98 lei, din care circa 6,9 milioane lei – respectiv 98% din cheltuielile eligibile ale proiectului, peste 1,48 milioane euro – sunt fonduri nerambursabile. Data limită pentru finalizarea proiectului este prevăzută a fi 30 septembrie 2022.

MS / Foto: imagine cu caracter ilustrativ