Spitalul Clinic Județean Mureș organizează în data de 10.12.2019 concurs pentru ocuparea funcției de director medical și director de îngrijiri.

Condiții specifice de participare la concurs:

pentru director medical:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist,
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

pentru director de îngrijiri:

 • sunt asistenți medicali generaliști principali;
 • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali:
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau scurtă durată cu diplomă de licență/absolvire.

Calendarul desfășurării concursului:

 • 19.11.2019 – 02.12.2019 in intervalul orar 07.30 15.00. perioada de înscriere a candidați lor;
 • 03.12.2019. până la ora 15.00, selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției dosarelor:
 • 04.12.2019, pană la ora 15.00. depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 05.12.2019,  până la ora 15.00 afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:
 • 10.12.2019, începând cu ora 09.00, desfășurarea probei scrise – test- grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • 10.12.2019 susținerea proiectului începând cu ora 13.00 și se continuă cu interviul de selecție;
 • 10.12.2019. până la ora 16.00. afișarea rezultatelor finale ale concursului;
 • 11.12.2019, până la ora 16,00, depunerea contestațiilor privind rezultatele finale ale concursului;
 • 12.12.12.2019. până la ora 16.00 afișarea rezultatelor finale ale concursului în urma contestațiilor.

Concursul se desfășoară în data de 10.12.2019, începând cu ora 09.00, la sediul administrativ ai spitalului din str. Bernady Gyorgy nr. 6. sala de ședințe.

Înscrierea candidaților se face la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 10, la secretarul comisiei de concurs, în perioada 19.11.2019 – 02.12.2019. în intervalul orar 07.30 – 15.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul unității – Serviciul R.U.N.O.S.. telefon 0771-786265 și pe site-ul Spitalului Clinic Județean Mureș www.spitaljudeteamnures.ro