În urma gravelor probleme cu care se confrunta, fără precedent, privind nefinantarea de catre primăria Tirgu Mures a serviciilor sociale oferite de organizații private prestatoare de servicii in favoarea cetățenilor din municipiul Targu Mureș, Dr. Alexandru Lupsa, Președintele Fundația Transilvana ALPHA, a adresat o scrisoare deschisă primarului municipiului Tirgu Mures.

“Stimate domnule Primar, dr. Dorin Florea

Am citit cu atenție și interes intervenția Dvs. in legătura cu grava problema a nefinanțării serviciilor sociale oferite de organizații private prestatoare de servicii in favoarea cetățenilor din municipiul Targu Mureș.

Este evident ca ne aflam in situația penibila dar proverbiala, a copilului aflat între 2 moașe care ramîne cu buricul netăiat.

Iar aici vorbim de 3 moașe, dacă mi-e permis sa spun, Primărie, DAS și Consiliul Local, care se scuza și se acuză reciproc, pasînd responsabilitatea ÎNGROPĂRII de facto a serviciilor sociale către cca 1500 de beneficiari, in grija a 23 de ONG-uri cu tradiție de munca de cca 25 de ani in medie, posesorii a 41 de licențe de lucru la standarde europene, deservind 77% din persoanele vulnerabile din municipiu.

Direcția de Asistenta Socială a municipiului Targu Mureș, in ciuda convențiilor semnate, spune ca nu poate plăti fiindcă nu are buget transferat de la Primărie, și asta din luna Mai 2019.

Ca atare noi facem activitatea cu cheltuielile justificate pîna la ultima centimă, acoperite din credite bancare, care pentru unii, cu activitate mai complexa sau epuizat complet prin neplata de 6 luni (incluzând Octombrie 2019).

Întreb dacă este firesc ca prestatorii să trebuiască sa acopere din resurse proprii disponibile, sau angajări de credite cu ipoteci și imprumuturi de la companii sau persoane private, finanțarea unor servicii sociale acordate in baza de convenții semnate cu DAS, reprezentant al Autorității locale.

Obligațiile acoperirii financiare a serviciilor contractate de prestatori cu DAS, este a Primăriei, măcar in limitele aprobate de Consiliul Local.

Este posibil sa nu fiți informat total corect. Se poate verifica. Nu s-au făcut plăti pentru servicii sociale raportate prin cereri de plata, in baza Convențiilor, incepind cu luna Mai. Deficitele financiare ale prestatorilor sociali, grupări majoritar NON profit, sunt ff mari, incompatibile in multe cazuri cu posibilitatea menținerii serviciilor.

Dacă situația plăților restante NU se deblochează imediat, in cîteva zile o parte importantă a unui personal angajat, antrenat și foarte motivat, de specialiști psihologi, psihopedagogi, kineto-terapeuți și asistenți sociali nu vor mai putea acorda servicii beneficiarilor.

Rog sa dispuneți soluționarea urgenta a acestei situații. In caz contrar se va distruge, probabil ff greu remediabil întreaga rețea de prestatori sociali calificati/licențiați din municipiu.

Da, suntem hotarîți sa ne reprezentam in comisiile CL și in fiecare ocazie de plen, cind se dezbat probleme sociale, ca sa contribuim la crearea unei imagini adecvate asupra nevoii reale de servicii sociale și sa dezbatem căile de soluționare printr-un parteneriat veridic public privat, care are un istoric de colaborare mult mai buna, decît cea din anul 2019.

Nu vom pregeta sa folosim oricare cale legală, ca sa apărăm drepturile cetățenilor care au nevoie de servicii de asistenta, pentru o viața decenta, dar și al integrității și fiabilității organizațiilor prestatoare, a salariaților și voluntarilor lor.

In cazul in care, după orice încercări civilizate și mobilizarea adecvată a beneficiarilor și susținătorilor, vom simți ca societatea nu are nevoie de calificarea și dăruirea noastră, vom recomanda beneficiarilor sa apeleze la serviciile statului care le poate oferi garanția calității vieții promise.

Cu respect
Dr. Alexandru Lupsa
Președinte Fundația Transilvana ALPHA