Prefectura Mureș ia măsuri după confirmarea pestei pocine într-o localitate mureșeană, care se vor aplica în perimetrul localităților Sovata, Eremitu și Ibănești, respectiv cinci fonduri de vânătoare, după ce laboratoarele autorizate au confirmat existenţa virusului la un mistreţ găsit mort într-o zonă forestieră izolată, aparţinând de Sovata.

Se vor izola si se va face un inventar și examinarea porcilor din gospodării, timp de 7 zile, dar, momentan, nu se sacrifică porcii.

Exploataţiile de porci domestici din zona infectată sunt puse sub supraveghere oficială şi se aplică măsuri de restricţionare a mişcării animalelor, astfel:

  • toţi porcii din exploataţie să fie ţinuţi în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolaţi de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploataţie;
  • niciun porc să nu intre sau să iasă din exploataţie, cu excepţia autorizării de către autoritatea competentă, ţinând seama de situaţia epidemiologică;
  • se va efectua un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploataţiile, care va fi actualizat în baza informaţiilor comunicate de către proprietar. Dacă se impune ca informaţiile să fie verificate prin inspecţie în exploataţie, aceasta se va face obligatoriu doar de către medicul veterinar, care are obligaţia să respecte măsurile de biosecuritate, astfel încât riscul de răspândire a virusului să fie eliminat până la maximum posibil. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte exploataţiile în aer liber, primul recensământ se poate efectua pe baza unei estimări;
  • informarea corectă a UAT şi populaţiei din zonele afectate despre măsurile de restricţie a mişcării animalelor în şi din zona afectată şi asigurarea sprijinului în vederea efectuării recensământului porcinelor de către personalului sanitar veterinar;
  • activarea şi, dacă este cazul, actualizarea Unităţilor Locale de Sprijin din zona afectată.

Planul de măsuri al CLCB prevede ca pe aria afectată, de 8 km, se vânează integral mistreţii iar preventiv, toţi porcii din curțile oamenilor vor fi ţinuţi în adăposturi sau locuri unde pot fi izolaţi de porcii sălbatici.
Fiecare fond de vânătoare trebuie să aibă prevăzut un loc special amenajat pentru manipularea vânatului, cu acces la o sursă de apă, să dispună de dezinfectante eficiente și de facilităţi de colectare a deşeurilor.

Planul de măsuri al CLCB Mureş mai prevede ca fiecare fond cinegetic să aibă facilităţi de refrigerare sau o soluţie de păstrare a carcaselor în condiţii igienice, până la obţinerea rezultatelor de laborator. Mistreţii vânaţi sunt transportaţi în condiţii de biosecuritate la locul special amenajat pentru manipularea vânatului, fiecărui mistreţ i se aplică un număr de identificare (crotalie, sigiliu). Se înregistrează coordonatele geografice unde a fost împuşcat mistreţul, carcasele sunt ambalate în saci de plastic ermetici şi sunt transportate la locul special amenajat pentru manipularea vânatului. De la mistreții vânați, doar carcasele cu rezultat negativ pot fi eliberate. Este interzisă abandonarea în pădure a organelor şi părţilor nedestinate consumului uman, iar după manipularea vânatului, locul şi instrumentele utilizate în acest proces (inclusiv mijloacele de transport) vor fi spălate şi dezinfectate.

MS / radiomures.ro / Foto: colaj arhiva