În urma apariției suspiciunii unui caz de pestă porcină africană la mistreți în zona localității Sovata, prefectul județului Mureș  a convocat în această dimineață ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Mureș.

DSVSA a recoltat probe de la un mistreț mort, găsit la aproximativ 15 kilometri de Sovata, aceste probe au fost trimise la laboratorul de la Cluj, analizele au ieșit pozitive astfel că, în cursul nopții, s-au trimis probe la București pentru confirmarea de la laboratorul central.

Probele recoltate au fost transmise către Laboratorul Național de Referință și în acest moment se așteaptă rezultatele analizelor. După confirmarea rezultatelor, vor intra în vigoare următoarele măsuri:

1. Măsuri în zona/zonele în care au fost confirmate cazuri de PPA la mistreţi:

În urma suspiciunii unui caz de pestă porcină africană la mistreţi, pe fondul vânătoare 42 Niraj, după confirmarea bolii se va stabili delimitarea zonei afectate în două zone de restricție:
(i) zonă infectată de 8 km;
(ii) zonă tampon de control temporar, care include zona infectată, de încă 5-10 Km față de zona infectată, la propunerea DSVSA.
Aceste zone de restricţie vor fi stabilite după confirmarea pestei porcine africane de către Laboratulul Naţional de Referinţă şi transmiterea hărţii cu delimitarea precisă a zonei afectate de către ANSVSA.

Au fost convocați gestionarii fondurilor de vânătoare din zonele afectate în vederea aplicării următoarelor măsuri:

A. Măsuri în zona afectată:

În zona definită ca afectată se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:
a. În termen de 60 de zile de la confirmarea virusului, se vânează integral mistreţii prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire. Vânătoarea se realizează cu vânători autorizaţi, personal silvic, personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de personal instruit în acest sens de personalul abilitat.
Pentru a reduce riscul de difuzare a bolii, respectarea cerinţei de a vâna prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire, este obligatorie pe întreg fondul de vânătoare, nu doar în zona definită ca afectată.

b. Organizarea oricărei partide de vânătoare se notifică la DSVSA Mureș cu cel puţin 24 ore înainte.

c. Se respectă în mod obligatoriu cerinţele minime de biosecuritate:
– Fiecare fond de vânătoare să aibă prevăzut un loc special amenajat pentru manipularea vânatului. Acest spaţiu trebuie protejat împotriva accesului neautorizat al oamenilor sau al animalelor, trebuie să aiba acces la o sursă de apă, să dispună de cantităţi suficiente de dezinfectante eficiente, facilităţi de colectare a deşeurilor. În cazul în care fondul de vânătoare nu dispune de un asemenea spaţiu, va fi folosit locul de manipulare a vânatului din cel mai apropiat fond de vânătoare;
– fiecare fond cinegetic trebuie să fie echipat cu facilităţi de refrigerare sau o altă soluţie de păstrare a carcaselor, în condiţii igienice, până la obţinerea rezultatelor de laborator;
– mistreţii vânaţi sunt transportaţi în condiţii de biosecuritate la locul special amenajat pentru manipularea vânatului, în aceste spaţii vor fi păstrate numai carcasele de la mistreţii vânaţi în zona afectată. Fiecărui mistreţ împuşcat i se aplică un număr de identificare (crotalie, sigiliu) de către gestionarul fondului de vânătoare. Se înregistrează coordonatele geografice unde s-a împuşcat mistreţul. Se va completa formularul Chestionar mistreţ. Carcasele mistreţilor împuşcaţi sunt ambalate în 2 saci de plastic închişi cât mai ermetic astfel încât să prevină scurgerea de lichide şi sunt transportate la locul special amenajat pentru manipularea vânatului. Identificarea carcaselor este obligatorie pentru a asigura trasabilitatea;
– mistreţii vânaţi nu trebuie să părăsească fondul de vânătoare până la aflarea rezultatelor testelor de laborator; doar carcasele cu rezultat negativ pot fi eliberate;
– este interzisă abandonarea în pădure a organelor şi părţilor nedestinate consumului uman;
– după manipularea vânatului, locul şi instrumentele utilizate în acest proces (inclusiv mijloacele de transport) vor fi spălate şi dezinfectate cu dezinfectanţi autorizaţi. La sfârşitul acestor operaţiuni vânătorii îşi vor dezinfecta/schimba hainele şi încălţămintea, vor efectua igiena personală.

d. Convocarea în regim de urgenţă a Grupului Local de Experţi în vânat și vânătoare (GLE) pentru:
– studiul situaţiei epidemiologice şi delimitarea zonei infectate;
– stabilirea unor măsuri corespunzătoare ce trebuie să se aplice în zona infectată;
– controale, pentru a verifica eficacitatea măsurilor adoptate în vederea eradicării pestei porcine africane în zona infectată.

B. Măsuri aplicate exploataţiilor de porci domestici din zona infectată şi din zona tampon:

Exploataţiile de porci domestici din zona infectată sunt puse sub supraveghere oficială şi se aplică măsuri de restricţionare a mişcării animalelor, astfel:

– toţi porcii din exploataţie să fie ţinuţi în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolaţi de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploataţie;
– niciun porc să nu intre sau să iasă din exploataţie, cu excepţia autorizării de către autoritatea competentă, ţinând seama de situaţia epidemiologică;
– se va efectua un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploataţiile, care va fi actualizat în baza informaţiilor comunicate de către proprietar. Dacă se impune ca informaţiile să fie verificate prin inspecţie în exploataţie, aceasta se va face obligatoriu doar de către medicul veterinar, care are obligaţia să respecte măsurile de biosecuritate, astfel încât riscul de răspândire a virusului să fie eliminat până la maximum posibil. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte exploataţiile în aer liber, primul recensământ se poate efectua pe baza unei estimări;
– informarea corectă a UAT şi populaţiei din zonele afectate despre măsurile de restricţie a mişcării animalelor în şi din zona afectată şi asigurarea sprijinului în vederea efectuării recensământului porcinelor de către personalului sanitar veterinar;
– activarea şi, dacă este cazul, actualizarea Unităţilor Locale de Sprijin din zona afectată.

Sursa: prefectura mures/ Foto: colaj arhiva