La legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române se introduc reglementări noi pentru metodele de imobilizare sau neutralizare a celor care ameninţă viaţa unei persoane.

“Desfăşoară activităţi de negociere şi asigură intervenţia, pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal, imobilizarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a persoanei; Desfăşoară activităţi specifice, potrivit competenţelor stabilite prin lege, ca reacţie la acte de terorism iminente sau în desfăşurare în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acţiunilor agresive şi/sau a mijloacelor şi dispozitivelor utilizate de terorişti”, arată noul text de lege.

Totodată, forţele de ordine vor trebui:

“- să interzică, temporar, accesul sau prezenţa oricărei persoane în perimetrul locului săvârşirii unor infracţiuni sau contravenţii, dacă prin aceasta ar fi afectată desfăşurarea normală a activităţii organelor abilitate, legată de probarea faptelor;

– să interzică, temporar, pătrunderea într-un spaţiu delimitat, marcat sau pe care l-a indicat, într-un imobil sau mijloc de transport, ori să dispună evacuarea temporară din acestea, a oricărei persoane, dacă există un pericol la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale, a sa ori a altei persoane;

– să avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, să înceteze acţiunile ilegale;

– să oprească forţat şi să imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, în condiţiile legii;

– să consulte specialişti ori experţi, să solicite şi, în condiţiile legii, să obţină obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la autorităţi ori instituţii publice, precum şi să solicite obiecte, înscrisuri sau relaţii de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice;

– să exercite orice alte drepturi şi să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege”.

Legea promulgată mai introduce o prevedere prin care poliţistul trebuie să aibă un comportament civilizat când îşi îndeplineşte atribuţiile.

“În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul este obligat să aibă un comportament civilizat, să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine, respectiv să adopte o atitudine politicoasă şi fermă. Poliţistul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare şi abilităţi de gestionare a situaţiilor conflictuale”, prevede textul normativ.

O altă prevedere introdusă printre atribuţiile poliţiştilor este că vor trebui să avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, să înceteze acţiunile ilegale.

Sursa: mediafax.ro /  Foto: colaj arhiva