Agenţia Naţională de Integritate a constatat faptul că MĂRGINEAN CRISTINA OANA, Şef al Secţiei Clinice Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 august 2016, întrucât exercită simultan funcţia de şef secţie, precum şi alte funcţii sau activităţi de manager în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş.

Persoana evaluată a încălcat astfel dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016), potrivit căruia “(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: () b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”, coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare până la data de 21 noiembrie 2016), potrivit căruia “(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b), c) şi d) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”, respectiv dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016), potrivit căruia “(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: (…) c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate (…)”, coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016), potrivit căruia “(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice.”

Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MĂRGINEAN CRISTINA OANA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

“Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat () încălcarea obligaţiilor legale privind () starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective ()”.

“Persoana () faţă de care s-a constatat () starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică () pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE /  Foto: colaj