Pacienţii Spitalului Judeţean de Urgenţă din județul vecin, BN, trebuie să semneze, începând de azi, o declaraţie prin care îşi iau angajamentul că nu dau mită în spital.

„Schimbarea începe prin noi! Prin fiecare dintre noi! Ieri, Comitetul Director şi Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa au aprobat formularul de informare/conştientizare a pacienţilor care urmează a fi primit şi completat la internare. Formularul are ca scop informarea/conştientizarea pacienţilor de plăţile legale pe care au obligaţia de a le achita pe perioada internării şi declararea de către aceştia că nu vor oferi plăţi suplimentare personalului medical sau altor categorii de angajaţi din spital şi urmează a fi implementat în cursul lunii octombrie”, anunţă managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Gabriel Lazany.

Potrivit declaraţiei postate de acesta pe Facebook, pacienţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa sunt informaţi că pe perioada internării trebuie să plătească 10 lei drept coplată la externare şi 20 de lei / zi spitalizare pentru persoanele care se internează la cerere ca şi aparţinători ai pacienţilor cu vârstă mai mare de trei ani, „deoarece aceste sume sunt singurele obligaţii legale de plată pe perioada internării”.

„Vă rugăm să daţi următoarea declaraţie: subsemnatul ……..având CNP ………declar că am luat la cunoştinţă de obligaţiile legale de plată pe care le am pe perioada internării şi nu voi oferi alte plăţi suplimentare personalului medical sau oricărei alte categorii de angajaţi ai spitalului. Totodată mă oblig să sesizezi conducerea spitalului sau organele abilitate cu privire la orice condiţionare a actului medical de primirea unor foloase necuvenite băneşti sau de altă natură”, se arată în declaraţie.

Sursa: mediafax.ro / Foto: colaj arhiva