Primaria vrea parcare pentru cateva masini – parcare trasata cu dungi pe asfalt, sa nu credeti ca supra sau subterana -, iar CJ Mures vrea “Centru de Arși”, o idee la fel de mareata ca “Spitalul Regional” propus de multi ani, dar nefacut nici pana azi. Povesti…

Povestea CJ Mures…

Primăria Târgu-Mureș continuă prin reprezentanții săi, inducerea în eroare a cetățenilor cu privire la situația juridică a terenului pe care se preconizează construirea Centrului de Arși de către Ministerul Sănătății. Cui dăunează această atitudine?! În primul rând cetăţeanului acestui oraş/judeţ, adică nouă tuturor, disputa nefondată asupra terenului generând riscul pierderii investiței, Centrul de Arși, dacă toate autorităţile, locale şi judeţene, nu îşi vor da concursul la clarificarea situaţiei, conform dispoziţiilor instanţelor de judecată, în limita acestora și a legii, în funcție de apartenența edificatelor de pe acest teren – națională/județeană/locală.

Astfel, consilierul primarului Municipiului Târgu-Mureș – Claudiu Maior, a transmis în spațiul public informații care denaturează situația reală, invocând înscrisuri vechi de peste 50 de ani, care nu au nici un fel de relevanţă în ceea ce priveşte dreptul de proprietate al Statului Român asupra terenului în dispută şi nici asupra puterii de dispoziţie asupra acestui teren, la îndemâna legală a proprietarului tabular – Statul Român.

Înscrisurile la care domnul consilier face referire ( ex. adresa 3927/31.03.1975, a fostului Comitet executiv al Consiliului Popular al Județului Mureș) au valoarea juridică a unor acte de corespondență, purtată între autoritățile statului de la acea vreme și vizează doar acordarea unui drept de administrare operativă asupra terenului în cauză, fără a modifica dreptul de proprietate asupra acestuia, drept de proprietate care a aparținut în mod cert Statului Român, fără nici o întrerupere, până în anul 2002 când a fost transmis Județului Mureș – prin HGR nr. 867/2002. Facem precizarea că toate înscrisurile invocate în presă de către municipalitate, au fost depuse la dosarul instanţelor în litigiile purtate pentru acest teren, fiind avute în vedere ca atare la pronunţarea hotărârilor judecătoreşti în cauză.
Astfel, prin HGR nr.867/2002, proprietarul tabular – Statul Român, prin Guvernul României – Ministerul Sănătăţii Publice, a transmis în proprietatea Judeţului Mureş 20 de hectare teren aferent, aşa cum această suprafaţă era înscrisă ca atare în CF şi inventarul domeniului public al statului.

Întrucât, pe parcursul anilor anteriori transmiterii în proprietatea Judeţului Mureş, cu precădere în perioada vechiului regim, asupra terenului au intervenit o serie de transformări, prin construirea unor obiective de interes local (corpul stradal Gheorghe Marinescu, Liceul Ion Vlasiu, extinderea cimitirului municipal etc.), instanța de judecată a dispus înlocuirea suprafeţei înscrise în actul translativ de proprietate, respectiv de 20 ha, cu sintagma ”terenul aferent”, impunând astfel nevoia clarificării, prin măsurători specifice, a întinderii suprafeței de teren rămasă Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureș.
Această primă operaţiune de individualizare pe funcțiuni a terenului aferent spitalului – prin eliminarea suprafeţelor ocupate de celelalte obiective de interes public local la care am făcut mai sus referire, trebuie să preceadă oricărui alt demers necesar realizării unor obiective majore de investiţii.

Lucrarea topografică necesară a fost contractată de către Consiliul Județean Mureș, documentaţia finalizată urmând să fie însuşită de către autoritatea publică judeţeană în ședința ordinară din luna septembrie.

Ulterior, aceeaşi documentaţie trebuie însuşită şi de către Consiliul Local Municipal Târgu-Mureș, clarificându-se astfel, o dată pentru totdeauna, situația terenului aferent Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Târgu Mureş, în sensul dispus prin însăşi hotărârile judecătoreşti pronunţate în litigiile ce au avut ca obiect acest imobil, iar Județul Mureș ca proprietar de drept al terenului, va putea astfel transmite Ministerului Sănătății dreptul de administrare asupra suprafeței de teren necesară construirii Centrului de Arși. În caz contrar, dacă această operaţiune nu se va realiza până la finalul anului 2019, finanțarea pentru construirea Centrului de Arși va fi pierdută. Declarațiile publice făcute de reprezentanții Consiliului Județean Mureș se bazează pe documente oficiale cu relevanță în speţă (hotărâri de guvern, hotărâri judecătoreşti, CF), iar nu pe elemente speculative sau corespondenţe fără nici un efect juridic în ceea ce privește dreptul de proprietate.

Solicităm pe această cale reprezentanților Primarului Municipiului Târgu-Mureș să înceteze acest ping-pong cu informații denaturate, respectiv consiliului local – ca for decizional, să supună dezbaterii documentația cadastrală care lămurește în mod clar şi precis această dilemă – „teren aferent”, astfel încât Consiliul Județean Mureș să poată transmite Ministerului Sănătății dreptul de administrare asupra terenului, în scopul realizării Centrului de Arși de la Târgu-Mureș. Numai așa, prin exercitarea competențelor în cadrul legal, municipalitatea poate sprijini proiectele reale care asigură o perspectivă oraşului.

Povestea CM 2,5%…

Sursa: comunicat CJ Mures /  Foto: colaj captura  cu caracter info