MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție la Direcţia impozite și taxe locale.

Serviciul Impozite și taxe persoane fizice:

– 2 funcții de execuție – inspector superior
– 1 funcție de execuție – inspector principal
– 2 funcții de execuție – inspector asistent
– 2 funcții de execuție – referent superior

Serviciul impozite și taxe persoane juridice:

– 1 funcție de execuție – referent superior

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 08 octombrie 2019, ora 1000 – proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site – ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 06.09.2019 – 25.09.2019 inclusiv, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul și pe site – ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 – int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.