Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, cu sediul în municipiul Tg.Mureş, str. Horea, nr. 28, judeţul Mureş, organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post vacant de personal contractual muncitor calificat IV-I, bucătar cod COR-512001, din cadrul compartimentului Popotă – Serviciul Logistic.

a) Nivelul studiilor: – studii minim gimnaziale; certificat/atestat de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională organizată în condiţiile legii – calificarea bucătar sau scoală profesională – specializarea bucătar.

b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani, vechime în muncă/ din care în specialitatea bucătar: 2/2 ani.

Pentru înscriere candidaţii vor depune la sediul inspectoratului un dosar de concurs până în data de 05.09.2019 ora 14:00.
Etapele de desfăşurare a concursului:
1. Selecţia dosarelor de concurs 09.09.2019;
2. Proba practică 13.09.2019;
3. Interviul 19.09.2019.

Locul de desfăşurare al concursului: La sediul inspectoratului din municipiul Tg. Mureş, str. Horea, nr. 28, jud. Mureş.
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei tel. nr. 0265/269661 sau 0265/269662, int. 27127 şi pe site-ul I.S.U. Mureş www.isumures.ro.