În conformitate cu prevederile art. 7 Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţa publică următorul proiect de act normativ:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 67 alin. (2), art. 88 și 91 lit. (C) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor și Zonelor de Parcare cu plată în Regim de Autotaxare, aflate pe domeniul public al Municipiul Târgu Mureș,

Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
 pe pagina de internet a instituţiei Municipiului Târgu Mureş www.tirgumures.ro/Administraţia locală/Consiliul Local/Transparenţă Decizională (acte normative)
 la sediul instituţiei, P-ţa Victoriei, nr.3 (panoul de afişaj)
 proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relaţii cu publicul

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 19 august 2019 pe baza formularului de colectare de recomandări:
1. la Registratura instituției din Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3;
2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail infopublic@tirgumures.ro

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, www.tirgumures.ro/Administraţia locală/Consiliu Local/ Transparenţă Decizională (acte normative)/Formular de recomandări sau poate fi ridicat de la sediul instituției: P-ţa Victoriei, nr.3, camera 13 – Serviciul Relaţii cu publicul.

Materialele transmise vor purta mențiunea:
Propuneri privind dezbaterea publică referitoare la proiectul de act normativ: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 67 alin. (2), art. 88 și 91 lit. (C) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor și Zonelor de Parcare cu plată în Regim de Autotaxare, aflate pe domeniul public al Municipiul Târgu Mureș”.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Târgu Mureş www.tirgumures.ro /Administraţia locală/Consiliu local/ Transparenţă Decizională (acte normative)/Propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectele de acte normative, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 19 august 2019.
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.269571.
Secretarul Municipiului Târgu Mureş,”

Sursa: tirgumures.ro / Foto: colaj arhiva