REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE DIN 24 IULIE 2019

Din cifra de școlarizare repartizată anului I, locurile pentru candidații de etnie rromă și absolvenți de licee din mediul rural sunt: 1 loc Medicină – linia română, 3 locuri Medicină – linia maghiară, 4 locuri Asistență medicală generală – limba română, 1 loc Asistență medicală generală – limba maghiară, 1 loc Tehnică dentară.

Facultatea de Medicina

Program de studiu – Medicina – Linia Romana
Program de studiu – Medicina – Linia Maghiara
Program de studiu – Medicina Militara
Program de Studiu – Asistenta Medicala Generala – Linia Romana
Program de Studiu – Asistenta Medicala Generala – Linia Maghiara
Program de Studiu – Balneofiziokinetoterapie si Recuperare
Program de Studiu – Nutritie si Dietetica

Facultatea de Medicina dentara

Program de studiu – Medicina dentara – Linia Romana
Program de studiu – Medicina dentara – Linia Maghiara
Program de Studiu – Tehnica dentara

Facultatea de Farmacie

Program de studiu – Farmacie – Linia Romana
Program de studiu – Farmacie – Linia Maghiara
Program de studiu – Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

Rezultate Admitere Români de pretutindeni cu Taxă

Rezultate Admitere Romi

Rezultate Admitere Absolvenți de licee din mediu rural

IMPORTANT

Candidații admiși fără loc, care au susținut proba scrisă din Chimie, pot opta pentru un loc la programul de studiu Farmacie în limita locurilor rămase neocupate. Înscrierea pe aceste locuri se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 24 iulie 2019. Cererile se depun la Registratura universităţii până vineri, 26 iulie 2019, ora 14:00.

Candidații admiși fără loc pot opta pentru un loc la programele de studiu Nutriție și Dietetică și Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic în limita locurilor rămase neocupate. Înscrierea pe aceste locuri se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 24 iulie 2019. Notele obținute sunt echivalente, indiferent de proba susținută. Cererile se depun la Registratura universităţii până vineri, 26 iulie 2019, ora 14:00.

DEPUNEREA CONSTESTAŢIILOR – PROBA SCRISĂ DIN 24 IULIE 2019

Eventualele contestaţii la proba scrisă din 24 iulie 2019 se pot depune la Registratura universităţii până vineri, 26 iulie 2098, ora 14:00.
Răspunsurile la contestaţii se vor afişa luni, 29 iulie 2019.

CONFIRMAREA LOCURILOR BUGETATE

Confirmarea locurilor bugetate se face până în 26 iulie 2019, ora 15:00, prin depunerea la decanatul facultăţii a:
– actelor originale din dosarul de înscriere și două dosare plic;
– fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
– dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
– semnarea contractului de studii.

CONFIRMAREA LOCURILOR CU TAXA

Confirmarea locurilor cu taxă se face până în 26 iulie 2019, ora 15:00, prin depunerea la decanatul facultăţii a:
– actelor originale din dosarul de înscriere și a două dosare plic;
– fișei de înscriere, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online;
– dovezii achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
– dovezii achitării primei rate din taxa de şcolarizare;
– semnarea contractului de studii.