Publicăm protestul Ligii Pro Europa privind evacuarea fortata a cca 140 persoane, locatari ai Centrului Social- Azil de noapte din Tirgu-Mures. Persoanele afectate de aceasta masura abuziva s-au adresat Ligii Pro Europa, administratiei Centrului, Directiei Sociale din Consiliul TgM, fara rezultat. Consilierul Radu Balas, POL Tirgu Mures, a prezentat in sedinta de Consiliu adresa Ligii Pro Europa, dar situatia ramine nerezolvata!

Locatarii Centrului organizeaza o manifestare de protest, ni s-a transmis ca UNA DIN FAMILII AR FI INTRAT IN REFUZ DE HRANA!

Domnului Primar Dr. Dorin Florea / Consiliul local / Direcţia de asistenţă socială

Stimate Domnule Primar,

Biroul pentru Drepturile Omului al Ligii Pro Europa a înregistrat la data de 15 iulie 2019 plîngerea formulată de persoanele care locuiesc la Centrul Social- Adăpost de noapte din Tîrgu- Mureş, Str. Rozmarinului nr. 36, prin care se învederează faptul că la data de 14 iulie a.c. li s-a adus la cunoştinţă EVACUAREA locatarilor pe perioada 01.07.-31.07.2019,  ca urmare a deciziei de a se efectua reparaţii capitale la respectiva clădire.

Celor 140 de locatari ai Centrului, persoane vîrstnice, familii cu copii, tineri proveniţi din centre de plasament, oameni ai străzii, persoane suferinde nu li s-a oferit niciun fel de alternativă pentru relocaţie în perioada executării lucrărilor de reparaţii capitale, ceea ce constituie o DISCONTINUARE ARBITRARĂ A PROTECŢIEI SOCIALE la care aceste persoane, conform legislaţiei interne şi europene, au dreptul, în conformitate cu starea de nevoie în care se află.

O delegaţie a locatarilor s-a adresat administraţiei Centrului, precum şi Direcţiei de asistenţă socială, formulînd propuneri pentru locaţii posibile de relocare a persoanelor din Centru pe perioada lucrărilor, dar plîngerile lor nu au găsit ecoul cuvenit.

Analizînd situaţia creată, Biroul pentru Drepturile Omului al Ligii Pro Europa consideră că este legitimă solicitarea locuitorilor Centrului de a fi relocaţi pe perioada lucrărilor, întrucît prin însăşi situaţia lor de vulnerabilitate nu au posibilitatea să găsească alternative personale de relocare.

Este surprinzător faptul că, deşi reparaţiile capitale au fost decise cu mult timp în urmă, fiind necesare aprobări, bugetări, planificări prealabile, singurul aspect care a fost scăpat din vedere de către administraţia municipală este tocmai obligaţia sa de a asigura protecţia socială corespunzătoare persoanelor care prin lege se califică pentru acest statut.

În conformitate cu Carta Socială Europeană, ratificată şi de ţara noastră, în vederea exercitării efective a dreptului la securitate socială, părţile se angajează „să prevadă ca fiecare să poată obţine, prin servicii competente cu caracter public sau privat, orice sfat şi orice ajutor personal necesar pentru a preveni, îndepărta sau atenua starea de nevoie de ordin personal şi de ordin familial.” (Art.13)

Aşa cum precizam,  situaţia creată la Centrul Social Tîrgu-Mureş este o SISTARE ARBITRARĂ a obligaţiei de a preveni, îndepărta sau atenua starea de nevoie, administraţia locală plasîndu-se prin această decizie în contradicţie cu cadrul legislativ în vigoare.

Prin prezenta, vă solicităm să dispuneţi analizarea de urgenţă a situaţiei de insecuritate socială la care sunt împinşi locatarii Centrului Social tocmai de autorităţile care, prin lege, sunt obligate să le asigure siguranţa şi protecţia socială. Solicităm să dispuneţi de urgenţă găsirea unor locaţii temporare de relocare a persoanelor din Centru, fie în alte centre, fie în spaţii ale unor internate şcolare.

În caz contrar, persoanele evacuate arbitrar din Centru au dreptul de a se adresa instituţiilor competente interne şi internaţionale.

Cu stimă,
Smaranda Enache – Co-Preşedintă