Daca vrea cineva cateva mii de euro lunar si “se incadreaza” in cerinte…

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere – director executiv la Direcţia poliţia locală.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 24 iulie 2019, ora 10.00 – proba scrisă.

Interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, în perioada 21.06.2019 – 10.07.2019 inclusiv, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României nr. 761/2017.

Informațiile din anunțul publicat în M.O., bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265 268330, int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin.

Sursa: tirgumures.ro /  Foto: colaj arhiva