Pentru desfăşurare a activităţilor comerciale, prestatoare de servicii sau de alimentaţie publică, în cadrul structurilor de vânzare, agenții economici sunt invitați să verifice îndeplinirea următoarelor prevederi legale:

  • Deţineţi Aviz de funcționare sau Autorizaţie de alimentație publică eliberate, la cerere, de Primăria Municipiului Tg. Mureş;
  • Deţineţi documentele justificative pe marfa expusă în vederea comercializării;
  • Aveţi afişate preţurile la toate produsele expuse la vânzare;
  • Aveţi afişat orarul de funcţionare în loc vizibil la intrarea în unitate;
  • Aveţi expuse la vânzare produse cu termenele de valabilitate afișate la toate produsele alimentare.

Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează conform Legii 12/1990, O.G. 99/2000*, H.C.L.M. 124/2004 cu amenzi cuprinse între 400 lei – 20.000 lei.