Prin O.U.G. nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 309 din 19 aprilie 2019, au fost aduse modificări la Legea nr. 52/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01; b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02; c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03; d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823; e) publicitate – grupa 731; f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004; g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149; h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621; i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130; j) restaurante – clasa 5610; k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630; l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

Sursa: ITM Mures / Foto: colaj