Cu prilejul praznicului Învierii Domnului…

A sosit iarăși luminatul praznic al Sfintelor Paști. Veniți să ne bucurăm și să ne veselim, adresându-ne unii altora salutul creștinesc: Hristos a înviat!

Întâmpinându-ne cu acest salut pascal, exprimăm adevărul fundamental al credinței noastre în Hristos, Biruitorul morții și Stăpânul vieții.

În Sfânta Evanghelie citim că Duminică, foarte de dimineață, pe când femeile mergeau să ungă trupul lui Iisus cu aromate, au văzut piatra răsturnată de pe mormânt. În acel moment, îngerul le-a zis: „Nu vă înspăimântați! A înviat!” (Mc. 16, 6). De atunci, vestea Învierii a devenit mărturisirea de credință ce stă la temelia creștinismului.

Hristos, Mântuitorul nostru, este prezent printre noi și merge alături de noi. El Se lasă, într-un fel, „experimentat” de cei care-L invocă și-L iubesc. El dă lumii viața nemuritoare, viața care vine de la Dumnezeu. De aceea, este bine să ne lăsăm înfășurați în biruința luminii lui Hristos, care risipește tenebrele fricii și ale tristeții. Fie care pacea și bucuria Învierii Sale să umple sufletele și casele noastre!