Nu vă vine să credeți?

In momentul de față, orașul nostru nu are vreo reglementare clară cu privire la numărul minim de locuri de parcare la construcțiile noi de locuințe.

Există o cutumă prin care se asigură câte un loc de parcare pentru fiecare apartament nou. Și mai există o reglementare națională de prin anii ’90 care prevede 3 locuri la 10 apartamente. Problema este că dacă investitorului nu-i place cutuma, nu-l poți obliga prin lege să facă mai mult de un loc de parcare la trei apartamente.

Pentru a evita asemenea situații, celelalte orașe (București, Brașov, Cluj, Constanța etc) au stabilit un număr minim (între 1 și 2 locuri de parcare pe apartament) necesare a fi realizate de investitorul imobiliar pe parcela proprie, prin regulament de urbanism sau hotărăre de consiliu local.

După ce am studiat aceste reglementări din alte municipii, am conceput un proiect de hotărâre în care am adunat tot ce am considerat mai bun pentru orașul nostru, astfel încât mașinile celor care cumpără locuințe noi să aibă loc de parcare asigurat pe terenul investitorului, și să nu agraveze și mai tare situația critică a locurilor de parcare rezidențiale.

În loc să se bucure că în sfârșit se reglementează situația parcărilor dintre blocuri, Direcția Arhitect Șef a dat un raport de specialitate (semnat de un inginer, un jurist și un urbanist și de doamna arhitect șef) în care confundă intenționat parcările publice cu cele rezidențiale, mașinile parcate noaptea pe spațiile verzi cu cele care ziua caută loc de parcare prin centru și generează trafic suplimentar.

După înșiruirea unor principii cu care sunt perfect de acord, înșiruire de tratate europene, dar care se referă la parcări publice, nu la cele de pe domeniul privat, vine concluzia care se vede și în imaginea alăturată: ”…considerăm că propunerile…ca noile ansmbluri de locuințe… să dispună de suficientelocuri de parcare realizate pe parcela proprie…sunt contrare politicilor adoptate la nivel local, național și european, și nu recomandăm adoptarea lor”.

Cu alte cuvinte, numărul de locuri de parcare fiind insuficiente, mașinile vor fi parcate pe domeniul public, pe locurile de parcare publice sau pe trotuare, pe spațiile verzi etc.

Sursa: Pápai László Zsolt, consilier local Tirgu Mures