În primul trimestru al anului 2019, urmare a serviciilor şi măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de AJOFM Mureş au fost încadrate în muncă 1019 persoane, dintre care 600 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 408 au peste 45 de ani, 213 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 155 au între 25 şi 35 de ani, iar 243 sunt tineri sub 25 de ani ( 209 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 545 provin din mediul urban, iar 474 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (296), urmate de cele cu studii profesionale (243), studii gimnaziale (201). Numărul celor cu studii universitare este de 113, al celor cu studii primare este de 130, iar cei cu şcoli postliceale sunt în număr de 36.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM MUREŞ, 923 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

În primul trimestru al anului în curs, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.578 persoane.

Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă MUREŞ , puteţi accesa www.anofm.ro

AJOFM MUREŞ / Foto: colaj arhiva