Vrei educaţie gratuită, pregătire, loc de muncă asigurat, un venit sigur şi atractiv? 😉

Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Mureş continuă activitatea de recrutare a candidaţilor pentru selecţia şi admiterea la programele de formare maiştri militari şi subofiţeri pe filiera directă pentru următoarele instituţii militare de învăţământ:

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti:

– maiştri militari – 145 locuri;

– subofiţeri – 263 locuri;

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” Boboc – Buzău:

– maiştri militari – 245 locuri;

– subofiţeri – 76 locuri;

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” Constanţa:

– maiştri militari – 120 locuri;

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică – Sibiu:

– maiştri militari – 168 locuri;
– subofiţeri – 60 locuri.

Pot întocmi dosarul de candidat în vederea selecţiei şi admiterii candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

– să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni;

– să nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală;
– să fie declarat “apt medical”;
– să aibă vârsta de cel mult 30 de ani pentru maiştri militari şi cel mult 35 de ani pentru subofiţeri, împliniţi în anul 2018;
– să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.

Termen limită de finalizare a dosarelor de candidat

– maiştri militari: 29.05.2019;

– subofiţeri: 12.06.2019.

ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viaţă, respectiv: educaţie gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur şi atractiv.

Informaţii suplimentare privind criteriile de recrutare, conţinutul dosarului de candidat, probele de selecţie eliminatorii, precum şi normele de organizare şi desfăşurare a examenelor de admitere se pot obţine la Biroul Informare Recrutare, cu sediul la CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN MUREŞ, Tîrgu Mureş, strada Mihai Eminescu, Nr.29. Telefon 0265250642; 0265217751.

Informaţii mai puteţi găsi şi pe site-urile oficiale la adresele: www.recrutare.mapn.ro sau www.facebook.com/ CentrulMilitar Judeţean Mureş şi www.facebook.com/ RecrutareMApN.

Sursa: CMJ Mures