După ani de zile de procese, una dintre cele mai vechi clinici…

Imobilul situat în Târgu Mureş, str. Mihai Viteazu nr.31, este proprietatea publică a
Judeţului Mureş, fiind inclus în domeniul public al Judeţului Mureş, în baza HGR
nr.867/2002 si administrat de Consiliul Județean Mures.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/2007 s-a stabilit şi
contravaloarea folosinţei lunare a acestei părţi de imobil la suma de 12.206,5 lei,
pentru activităţi medicale, de către SC „Adria Med” SRL (Centrul Medical Galenus).

Prin Sentința civilă nr.1629/08.04.2015, pronunțată în dosarul nr.3850/320/2011,
Judecătoria Târgu Mureș a dispus evacuarea SC Adria Med SRL din imobilul situat în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr.31.

Procedurile de evacuare a imobilului au fost finalizate la data de 01.04.2019, potrivit Procesului verbal de predare silită a bunurilor imobile, emis în dosarul nr.150/2018 de Biroul executorului judecătoresc Cotoară Cristian, înregistrat la Consiliul Județean Mureș sub nr.7880/01.04.2019.

Prin adresa Spitalului Clinic Județean Mureș nr.5437/10.04.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Mureș sub nr.8657/10.04.2019, unitatea sanitară solicită darea în administrare a acestui imobil în vederea desfășurării unor activități medicale specifice către Spitalul Clinic Județean Mureș.

MS / Foto: captura maps