Consilierii județeni sunt chemați, saptamana viitoare, sa voteze proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”

În vederea depunerii unei cereri de finanțare Consiliul Județean Mureș a achiziționat serviciile de întocmire DALI pentru acest proiect de modernizare, fiind
încheiat contractul nr.6153/1M/27.03.2018, cu prestatorul S.C. Michael Trust Proiect S.R.L.

Spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea Unitatea de Primiri Urgenţe a fost reorganizat şi modernizat în cadrul unui proiect finanţat de Banca Mondială în anul 2012.

Chiar dacă aceste spaţii au fost relativ recent modernizate, numărul mare de beneficiari ai acestui serviciu impun necesitatea unei modernizări şi dotări a Unităţii de Primiri Urgenţe Târgu Mureş, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Conform cu prevederile notei conceptuale și ale temei de proiectare, documentația de
avizare a lucrărilor de intervenții propune a se realiza şi achiziţiona următoarele lucrări şi dotări:

– reabilitarea şi dotarea hangarului pentru elicopter deoarece nu s-au putut face lucrări de modernizare/reabilitare până la ora actuală, acesta funcţionând fără întrerupere din anul 1999. Momentan fără aceste lucrări se poate deteriora funcţionalitatea aparatului de zbor, ceea ce periclitează viaţa echipajului şi a pacienţilor.

– montarea unor sisteme de anunţare publică, de control acces, de supraveghere video cu circuit închis în zonele în care acestea nu există, considerate zone critice din punctul de vedere a accesului cât şi pentru asigurarea siguranţei pe întregul perimetru aparţinând UPU SMURD

– montarea unor uşi în zonele în care accesul nu a fost restricţionat până în prezent, atât pentru a asigura siguranţa şi confidenţialitatea pacienţilor şi a actului medical, cât şi în vederea creării unei limitări exprese privind circulaţia persoanelor neautorizate.

– montarea de aparate cu perdea de aer cald la punctele de acces în UPU precum şi la zonele de acces existente în tunelul pentru ambulanţe.

– achiziţionarea de echipament pentru asigurarea asepsiei în toate zonele din serviciu în vederea asigurării siguranţei personalului angajat, a pacienţilor şi aparţinătorilor acestora. De asemenea acest echipament este deosebit de important în prevenirea apariţiei şi
transmiterii unor infecţii care să pericliteze viaţa şi starea de sănătate a persoanelor.

– montarea unui sistem de ventilaţie suplimentar, cu asigurarea protecţiei împotriva infecţiilor datorită faptului că sistemul actual de ventilaţie este subdimensionat în cea ce priveşte capacitatea de recirculare/filtrare/răcire. La aceasta se adaugă creşterea
justificată a numărului de aparate electrice şi electronice medicale şi non-medicale, cât şi a supraaglomerării din ce în ce mai frecvente a serviciului, ca urmare a majorării semnificative a numărului de pacienţi.

– recondiţionarea carosabilului prin realizarea unui covor asfaltic nou în zona de acces a ambulanţelor, înainte de uşa de acces în tunel, respectiv după uşa de ieşire din tunel.

– achiziţia de mobilier pentru asigurarea unui climat corespunzător şi civilizat atât pentru pacienţi cât şi pentru aparţinători, iar pentru personalul angajat condiţii de lucru decente şi corespunzătoare.

– achiziţionarea unor manechine pentru instruire şi simulări de cazuri medicale acestea fiind utilizate ca materialele didactice, în cadrul programelor de educaţie şi perfecţionare profesională în domeniul medical. Aceste manechine sunt indispensabile în cadrul procesului educaţional deoarece simulările efectuate cu ajutorul acestora contribuie
semnificativ la eficientizarea procesului de însuşire a informaţiilor, precum şi la
perfecţionarea deprinderilor şi abilităţilor practice ale personalului instruit.

– achiziţia de echipamente electronice şi IT pentru a asigura capacitatea de transmitere şi stocare a datelor medicale aparţinând pacienţilor prezentaţi la UPU-SMURD. Se justifică achiziţionarea acestor echipamente şi din prisma adresabilităţii crescute, existând măriri semnificative de la an la an în cea ce priveşte numărul pacienţilor, precum şi pentru mărirea operativităţii în ceea ce priveşte documentarea actului medical, în vederea
reducerii timpilor aferenţi. O parte dintre acestea vor fi utilizate şi în cadrul programelor de educaţie şi perfecţionare profesională în domeniul medical.

– achiziţia de transpaleţi în vederea manipulării unor cantităţi mari de mărfuri şi
materiale.

– achiziţia de aparatură medicală suplimentară absolut necesară în vederea îmbunătăţirii actului medical.

– achiziţia de aparate indispensabile în vederea asigurării funcţionării în bune condiţii a Unităţii de Primire a Urgenţelor.

Valoarea totală pentru realizarea investiţiei (inclusiv TVA 19%), conform devizului general este de 5.089.378,11 lei, din care C+M: 2.122.608,76 lei. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 18 de luni.

Sursa: CJ Mures / Foto: colaj