Incepem dimineata cu un alt loc mirific…

Parcul Natural Defileul Mureșului Superior a fost declarat arie protejată de lege în anul 2007, datorită bogăției de specii de plante și animale care cresc aici, dar și a peisajelor naturale ce includ, munți, defilee, lacuri sau ape termale.

Printre ariile protejate care sunt incluse în acest parc se află și Defileul Deda – Toplița.

Aria naturală se află în partea nord-estică a județului Mureș, pe teritoriile administrative ale comunelor: Stânceni, Lunca Bradului, Răstolița și Deda fiind străbătută de drumul național DN15 care leagă municipiul Toplița de Reghin.

Cai de acces – Drumul național DN15 pe ruta: Reghin – Brâncovenești – Vălenii de Mureș – Deda – Bistra Mureșului.