Instituția Prefectului – Județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcțiilor publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului pentru Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu și Arhivă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specialitatea studiilor absolvite – ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe operare PC – Word, Excel – utilizare internet – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1, telefon 0265/261.261.