De data asta, cifra 13 le-a adus ghinion 😉 …

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş, în cursul lunii martie 2019, au fost efectuate 43 de acţiuni de control în domeniul relaţiilor de muncă.

Aspectele vizate de către inspectorii de muncă au fost respectarea legislaţiei muncii în vigoare, respectiv identificarea muncii nedeclarate şi fără forme legale, respectarea repausului săptămânal, respectarea prevederilor legale privind munca de noapte, transmiterea registrului cu toate elementele din contractul individual de muncă în format electronic, în termenul legal.

Cu ocazia acestor verificări au fost identificate 26 persoane care prestau activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă, anterior începerii activităţii şi 4 persoane care prestau muncă nedeclarată. S-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru 33 agenţi economici, din care 13 agenţi economici au fost sancţionaţi pentru muncă nedeclarată.

In urma verificări inspectorii de muncă au aplicat 64 de sancţiuni contravenţionale, din care 36 avertismente şi 28 amenzi în cuantum de 474.300 lei şi s-au dispus 196 de măsuri obligatorii, pentru deficienţele constatate.

Domeniile de activitate ale angajatorilor în care au fost identificate persoane care prestau activitate fără forme legale sunt:

– asistenţă medicală, facilităţi de cazare, activităţi veterinare, comerţ, lucrări de instalaţii, lucrări de construcţii, transporturi rutiere de mărfuri, spălătorie auto, asistenţă spitalicească.

Sursa: p. Inspector şef, Jrs. Eva MAN – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş /  Foto: colaj arhiva