Casa Județeană de Pensii Mureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează

  • consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Pensii Internaţionale;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Plăți Prestații.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licență sau echivalenta în ramura de știință – științe economice sau juridice.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • competențe lingvistice de comunicare în limba engleza – nivel de bază, dovedit prin diplomă/certifîca/atestat de competență lingvistică;
  • competențe în domeniul tehnologiei informației (aptitudini în utilizarea calculatorului) – nivel de bază, dovedit prin diploma/certifîcat/atestat de competență.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Județene de Pensii Mureș din Tudor Vladimirescu Nr.60, telefon: 0265/311.021 interior 108.