Legat de comunicatul S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg Mureș (Detalii aici.) prin care pune în vedere sistarea furnizării apei potabile și a serviciilor de canalizare în comunele Sângeorgiu de Mureș și Ernei, considerăm că acest lucru ar fi o măsură abuzivă și ilegală în conformitate cu contractele de furnizare încheiate, ca atare va putea avea consecințe extrem de negative.

Sunt afirmații care nu reflectă realitatea, cum că reprezentanții Comunei Sângeorgiu de Mureș nu au făcut demersurile de predare a rețelelor de apă și canalizare către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg Mureș.

Precizăm că Primăria comunei Sângeorgiu de Mureș A SOLICITAT încă din anul 2011 preluarea de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg Mureș a investițiilor realizate pe rețelele de apă și canalizare ca urmare a contractului încheiat între achizitorul ”C.N.I.” S.A. – Compania Națională de Investiții care funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, mai mult, Primăria Sângeorgiu de Mureș a pus la dispoziția operatorului de apă, toate documentele, anexele și hotărârile pe care le-au solicitat, totuși acesta nu a preluat investițiile în cauză.

În acest sens, au fost adoptate mai multe hotărâri de consiliu local prin care au fost aprobate predările investițiilor către operatorul de apă, hotărâri care au fost și ele transmise la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg Mureș, inclusiv dispoziția de numire a comisiei de predare – primire. (Hotărârea Consiliului Local nr. 27/31.10.2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 50/18.12.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 51/18.12.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 36/07.05.2015, respectiv Dispoziția nr. 586/16.11.2012, Dispoziția nr. 353/22.12.2014, adresa nr. 1244/23.02.2015, înregistrată la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg Mureș sub nr. 202817/23.02.2015).

Totodată, subliniem și faptul că Primăria Sângeorgiu de Mureș a trimis numeroase adrese către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg Mureș, prin care a solicitat în mod repetat să preia ÎN REGIM DE URGENȚĂ rețelele de apă și canalizare, dar operatorul de apă nu le-a preluat, și, după un timp, nici nu a răspuns solicitărilor Primăriei Sângeorgiu de Mureș. (adresa nr. 1244/23.02.2015, înregistrată la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg Mureș sub nr. 202817/23.02.2015, adresa nr. 94/07.01.2016 și adresa nr. 6106/22.08.2016).

Așadar Primăria Sângeorgiu de Mureș a făcut demersurile pentru a preda rețelele de apă și canalizare operatorului și nu există niciun motiv legal care ar putea împuternici S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg Mureș să sisteze furnizarea apei potabile și a serviciilor de canalizare la populația comunelor Sângeorgiu de Mureș și Ernei.

Sursa:, Primăria Sângeorgiu de Mureș,  Primar Sófalvi Szabolcs / Foto: commons.wikimedia.org