În vederea aplicării în mod unitar a dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ale Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Mureş aduce la cunoştinţa persoanelor interesate informaţii utile cu privire la alegerea numelui de familie la încheierea căsătoriei.

Odată cu declaraţia de căsătorie depusă la primăria, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, misiunea diplomatică sau oficiul consular al României acreditat în străinătate, unde urmează a se încheia căsătoria, viitorii soţi pot conveni cu privire la numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, astfel:
– să îşi păstreze fiecare numele de familie purtat anteriror căsătoriei;
– să ia numele oricăruia dintre ei;
– să ia numele lor reunite;
– un soţ să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Actele de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în timpul căsătoriei.

Sursa: CJ Mures / Foto: colaj arhiva