Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, Județul Mureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la Direcția Asistență Socială, după cum urmează:

  • inspector de specialitate – Centrul social – Adăpost de noapte;
  • referent (5 posturi) – Centrul social – Adăpost de noapte;
  • referent – Compartimentul monitorizare asistenți personal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

inspector de specialitate – Centrul social – Adăpost de noapte:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
vechime în specialitate: minimum 3 ani.
referent (5 posturi) – Centrul social – Adăpost de noapte:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitate: minimum 3 ani și 6 luni.
referent – Compartimentul monitorizare asistenți personal:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitate: minimum 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 martie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
22 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgu Mureș din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3, camera 85, Județul Mureș, telefon 0265/268.330, interior 110.