Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante, de moașă, Secția Clinică Obstetrică – Ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență în specialitatea moașă;
  • certificat de membru și adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 martie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 martie 2019: testarea psihologică (nu constituie probă de concurs);
18 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
20 martie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, et. 1, cam. 4107 (Biroul Organizare), telefon 0265/212.111, interior 462.