Poate ca aceasta pierdere din patrimoniul orasului nu este cea mai importanta, dar se naste un mare semn de intrebare asupra calitatilor Departamentului Juridic din Primaria Tirgu Mures, acelasi departament care a facut plangere la Politie impotriva unui jurnalist care “a scris de rau despre primar”, desi erau lucruri adevarate (detalii aici). Departamentul asta, plin de oameni “capabili”, s-a judecat, pe banii targumuresenilor, vreo 6 ani de zile, iar la final au pierdut, la fel cum s-a intamplat si in cazul jurnalistului haituit.

Sa nu ne spuna acum ca nu ei s-au ocupat de proces, ci vreo sursa externa platita tot din banii targumuresenilor, ca atunci chiar nu mai vedem rostul Departamentului Juridic. Iata cum au stat lucrurile in  procesul la care facem referire:

La data de 29.01.2013, în dosarul nr. 1222/320/2013 al Judecătoriei Târgu Mureş a fost promovată cererea de chemare în judecată de către Judeţul Mureş, prin Preşedinţele Consiliului Judeţean Mureş împotriva Municipiului Târgu Mureş şi Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş având ca obiect constatarea nulităţii absolute a Protocolului nr. 8/1998 încheiat între Consiliul Local Tg. Mureş şi SC Locativ SA privind predarea pivniţei aparţinând imobilului din P-ţa Trandafirilor nr. 5 către SC Locativ SA ca aport social.

În primă instanţă, prin Sentinţa civilă nr. 6274/18.09.2013 Judecătoria Tg.Mureş a respins cererea ca fiind lipsită de interes. Judeţul Mureş a promovat apel împotriva acestei sentinţe. Tribunalul Comercial Mureş a a respins apelul formulat de Judeţul Mureş, prin Decizia nr. 75/14.05.2014. Judeţul Mureş a promovat recurs împotriva acestei decizii. Prin Decizia nr. 6153/16.12.2014 Curtea de Apel Mureş a admis recursul, a casat decizia atacată şi sentinţa instanţei de fond , trimiţând cauze spre rejudecare.

În urma rejudecării recursului de către Tribunalul Comercial Mureş în dosar nr. 1222/320/2013*/a1 a fost pronunţată Decizia nr. 757/A/2016 prin care s-a dispus admiterea apelului, admiterea cererii înaintate de reclamantul Judeţul Mureş şi în consecinţă a fost constatată nulitatea absolută parţială a Protocolului nr. 8/01.07.1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş şi SC Locativ SA, respectiv în ce priveşte transmiterea/predarea pivniţei nr. 1 din Corpul C1 al imobilului situate în Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 5, judeţul Mureş în capitalul social al SC Locativ SA. De asemenea, s-a dispus rectificarea înscrierii în CF nr. 97160/N, număr cadastral nr. 633, 634/1 Târgu Mureş în sensul radierii dreptului de proprietate al Sc Locativ SA asupra pivniţei nr. 1 din Corpul C1 al imobilului situat în Tg. Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 5, judeţul Mureş şi înscrierea dreptului de proprietate al Judeţului Mureş asupra acestei părţi din imobil.

Municipiul Târgu Mureş şi Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş au promovat recurs împotriva deciziei mai sus menţionate. Prin Decizia nr. 183/R din 22.01.2018 pronunţată în dosar nr. 296/43/2018 al Curţii de Apel Târgu Mureş s-a dispus respingerea recursului formulat de Municipiul Târgu Mureş şi Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş, Decizia nr. 757/A/2016 rămânând definitivă.

Prin adresa înregistrată sub nr. 5923/28.01.2019 Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia economică, Compartimentul patrimoniu, servicii publice solicită să întreprindem demersurile necesare pentru predarea spaţiului cu destinaţia de pivniţă din Corpul C1 aferent imobilului situate în P-ţa Trandafirilor nr. 5.

În acest sens, având în vedere faptul că pivniţa nr. 1 din corpul C1 din imobilul situat în Tg. Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 5 a fost predat prin Protocolul nr. 8/1998 încheiat între Consiliul Local Tg. Mureş şi SC Locativ SA în vederea constituirii capitalului social al SC Locativ SA şi că s-a dispus prin hotărâre judecătorească predarea acestui imobil către Judeţul Mureş,

Ţinând cont de faptul că SC Locativ SA şi-a înscris această proprietate în cartea funciară,
Şi că această societate a fost de asemenea parte în litigiul la care am făcut referire, precum şi administratorul fondului locativ de stat, Propunem mandatarea SC Locativ SA la predarea către Judeţul Mureş a pivniţei nr. 1 din Corpul C1 al imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 5, judeţul Mureş.

Sursa: tirgumures.ro /  Foto: colaj captura google