Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

Serviciul Control Relații de Muncă:
• 1 funcție publică de execuție vacantă de inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior.

Compartimentul Economic, Achiziții Publice și Administrativ din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică:
• 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Serviciul Control Relații de Muncă:
• 1 funcție publică de execuție vacantă de inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior.
Condițiile de participare:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii Superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, administrație publică, medicină și științe politice;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani;
abilitați de comunicare.

Compartimentul Economic, Achiziții Publice și Administrativ din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane. Administrativ și Informatică:
• 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal.
Condițiile de participare:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental – științe economice,
vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
abilități de comunicare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, din str. Iuliu Maniu nr. 2, localitatea Târgu Mureş, judeţul Mureş, telefon 0265-262.698.