Sa speram ca nu vor fi si astea apoi aruncate in acelasi loc…

Inainte de a va prezenta stirea actuala, va reamintim ca in urma cu cativa ani si la Tirgu Mures a existat o incercare de colectare selectiva a deseurilor, va mai amintiti probabil containerele de diferite culori amplasate prin oras, dar, din pacate, desi erau depozitate separat deseurile ajungeau in final in aceeasi groapa, neexistand o stati de sortare selectiva. Vorba aia, lucru fara rost.

Asadar, va prezentam stirea, remisa azi printr-un comunicat, referitoare la municipiul Sighisoara cu speranta ca nu se va intampla la fel:

Astăzi, 18 februarie 2019, s-a semnat primul contract privind delegarea gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. Contractul are ca obiect zona Sighișoara și a fost semnat de domnul Péter Ferenc, președintele ADI Ecolect Mureș și doamna Andreescu Strava Maria, administratorul firmei SC Schuster Ecosal SRL.

În urma licitației finalizate în zona 3 Sighișoara operatorul serviciilor de salubritate va fi firma SC Schuster Ecosal SRL, contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor fiind semnat astăzi, 18 februarie 2019. Unitățile administrativ teritoriale arondate zonei 3 SMIDS Mureș sunt: Municipiul Sighișoara și comunele Albești, Apold, Daneș, Saschiz, Vânători.

• Obiectul contractului :
Serviciile delegate de către Autoritatea Contractantă includ activitatea de colectare şi transport a deșeurilor municipale de pe raza județului Mureș – zona 3 Sighișoara. Cantitățile medii anuale estimate sunt de 7.408,78 tone, corespunzător unei cantități totale de 59.270,24 tone în perioada contractului.
Principalele activități ce urmează a fi prestate de către delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractului constau în colectarea separată a deșeurilor municipale în zona 3 Sighișoara.

• Durata contractului
– durata contractului este de 8 ani, adică 96 de luni, de la data emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor.
– perioadă de mobilizare: 60 zile

• Valoarea totală a contractului : 11.790.038,13 lei (fără TVA)

• Tariful contractului :
– pentru activitatea de colectare separată şi transport separat a deșeurilor municipale, cu excepția deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, tariful aplicat va fi de 198,92 lei/tonă, (fără TVA)
– pentru activitatea de colectare separată şi transport separat a deșeurilor municipale, de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale tariful aplicat va fi de 198.92 lei/tonă (fără TVA).

• Sistemul de plăţi
Plata pentru prestarea serviciului se va face prin sistemul de taxă.
Operatorul va fi plătit de unitățile administrativ teritoriale în funcție de cantitățile real colectate, unitatea de cost fiind lei/tonă supusă fiecărei operațiuni, respectiv colectare și operare stații de transfer.

• Tipuri de deșeuri colectate și fluxul acestora
– Deșeurile reziduale provenite din mediul urban vor fi colectate și transportate la Depozitul de deșeuri Sighișoara, iar cele provenite din mediul rural la Stația de transfer Bălăușeri.
– Deșeurile selective (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) vor fi colectate și transportate la stația de la Sighișoara (cele provenite din municipiul Sighișoara) respectiv la Stația de transfer Bălăușeri (cele provenite din mediul rural)
– Deşeurile voluminoase vor fi colectate la cerere, sau trimestrial organizat, prin campanii de către Operator. Deșeurile periculoase vor fi colectare trimestrial de la populație, după un program anunțat în media locală.

• Frecvența de colectare a deşeurilor colectate separat

Sursa: CJ Mures /  Foto cop: arhiva