Cat de oportună să fie reintroducerea acestei masuri, nefiind construită nici o parcare supra/subterana pana acum, doar câteva linii trasate jumătate pe carosabil, jumătate pe trotuare, pe care ei le numesc cu mândrie parcări noi și pe care pietonii, nevoiți sa circule periculos pe carosabil, le considera, pe buna dreptate, bătaie de joc?

Municipiul Târgu Mureş,  în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre  Studiul  de Oportunitate pentru Serviciul de Ridicare, Transport, Depozitare și Eliberare a Vehiculelor Staționate/Parcate Neregulamentar pe Domeniul Public al Municipiului Târgu Mureș.

Proiectul de hotărâre este publicat din data de 22 ianuarie 2019, pe site-ul Municipiului Târgu Mureş: www.tirgumures.ro şi afişat la sediul instituţiei din Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3.

Cei interesaţi pot  trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de  31 ianuarie 2019, la sediul Municipiului Târgu Mureş sau prin e-mail: secretar@tirgumures.ro.

Iată cum se motiveaza decizia în expunerea de motive privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru Serviciul de Ridicare, Transport, Depozitare și Eliberare a Vehiculelor Staționate/Parcate Neregulamentar pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureș:

Având în vedere faptul că Municipiul Tîrgu Mureș nu a mai dispus din anul 2015 de un serviciu operațional de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe domeniul public, se impune începerea demersurilor pentru înființarea acestuia.
Consecințele directe ale realizării serviciului de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar sunt creșterea gradului de siguranță a participanților la trafic, sancționarea directă și cu eficiență a contravenienților, fluidizarea traficului și, prin urmare, creșterea capacității de preluare a traficului.
Încetarea activității acestui serviciu a fost determinată de emiterea Deciziei nr. 9 din 25 mai 2015 de către Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care s-a stabilit faptul că procedura de aplicare a ridicării vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliului local.
Odată cu adoptarea H.G. nr. 965/2016, s-a introdus un nou paragraf, intitulat ”Ridicarea vehiculelor” la Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (H.G. nr. 1391/2006). Actul normativ conține, printre altele, prevederi referitoare la dispoziția de ridicare, instituie serviciul ca fiind unul public, realizat de administratorul drumului public sau, după caz, de administrația publică locală și conține dispoziții generale cu privire la realizarea serviciului. De asemenea, în conformitate cu art. 7, lit. h) și k) al Legii nr. 155/2010, polițistul local are actualmente dreptul de a dispune măsuri pentru ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar.
Aceste prevederi legale asigură cadrul instituirii unor reglementări locale cu privire la serviciul de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, cu condiția amenajării unui spațiu de depozitare corespunzător, asupra căruia se va putea delibera în viitoarele ședințe ale Consiliului Local.
Primul demers necesar pentru realizarea serviciului constă în aprobarea unui Studiu de Oportunitate, în conformitate cu art. 47, alin. (1) din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Ca atare, anexăm prezentei expuneri, pe lângă proiectul de hotărâre propriu-zis, studiul de oportunitate primit de la Office EDG Consult cu privire la acest subiect, înregistrat la S.P.A.D.P. cu nr. 74531/8491/04.12.2018. De asemenea, solicităm Consiliului Local să selecteze una din modalitățile de gestiune a serviciului așa cum sunt definite și enumerate în Cap. 2, Secțiunea 1 din O.G. nr. 71/2002.
Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Sursa: tirgumures.ro / Foto: colaj arhiva