Regulile după care se desfășoară activitățile persoanelor care prestează muncă necalificată au fost modificate cu puțin timp înainte de sfârșitul lui 2018. Printre noutățile apărute în domeniu se numără limitarea perioadei în care se poate utiliza munca zilierilor, dar și domeniile în care aceștia mai pot presta muncă.

Începând cu data de 29.12.2018, Legea nr. 52/2011 s-a modificat, astfel munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii:

– Agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
– Silvicultura,cu excepţia exploatărilor forestiere – diviziunea 02;
– Pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.

O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiar.

Excepţie fac zilierii care prestează activitate în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu.

Anterior, zilierii puteau activa in nu mai putin de 23 de domenii. Printre acestea se numarau, pe lânga cele trei care au ramas in lista, activitati de colectare, tratare si eliminarea deseurilor nepericuloase, de recuperare a materialelor, de comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii, de publicitate, de crestere a materialului saditor – cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare si activitati in hoteluri, activitati ale bazelor si cluburilor sportive si activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente.

MS /  Foto: colaj