Ieri, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, domnul Attila Zoltan Csibi, primarul oraşului Sângeorgiu de Pădure şi domnul Simion Creţu, director general ADR Centru, au semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Transformarea unui teren degradat în parc în Oraşul Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş”, a cărui valoare totală este de aproape 2,5 milioane lei, pentru modernizarea a peste 16.500 mp şi crearea unei zone publice de agrement şi recreere în cel mai mic oraş din judeţul Mureş. Până la finalul lunii iulie 2020, în acest oraş de pe cursul mijlociu al Târnavei Mici vor fi realizate lucrări pentru dotarea zonei într-o manieră modernă, accesibilă localnicilor şi turiştilor care sunt atraşi de construcţia neobarocă deosebită a Castelul Rhedey, amplasat pe locul unei foste mănăstiri medievale.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, respectiv Prioritatea de investiţii 5.2, care urmăreşte revitalizarea oraşelor, regenerarea şi decontaminarea terenurilor industriale dezafectate, inclusiv zonele de reconversie urbană. Obiectivul general al proiectului este de a asigura dezvoltarea infrastructurii urbane, prin amenajarea unui teren neutilizat şi degradat, respectiv transformarea suprafeţei de 16.528 mp în parc public, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii, a atractivităţii pentru locuitori şi turişti precum şi a imaginii publice a localităţii. Edilii consideră că, în acest fel, se vor îmbunătăţi şi serviciile publice oferite utilizatorilor de parcuri şi spaţii verzi, de terenuri de joacă şi de sport la nivel urban.

Concret, prin derularea acestei investiţii, parcul va fi accesibil tuturor persoanelor, indiferent de mobilitatea acestora. Noua locaţie, amenajată peisagistic, va putea fi folosită de biciclişti, copii cu role, cu cărucioare pentru copii şi inclusiv de persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Acest parc va fi adecvat, în acelaşi timp, pentru activităţile instructiv-educative derulate în cadrul instituţiilor de învăţământ existente în oraş. Cadrele didactice vor putea organiza diferite activităţi în aer liber, specifice studiului direct al biodiversităţii, precum şi activităţi extra-curriculare pe teme de ecologie si protecţia mediului.

“Pentru oraşul nostru, fiecare proiect european este deosebit de important. Investind fonduri europene în modernizarea acestui teren degradat dovedim cetăţenilor noştri atât faptul că suntem interesaţi de dezvoltarea tuturor zonelor din oraş, dar şi că ne preocupă investiţiile care nu consumă foarte mult din bugetul public, dar sunt relevante pentru comunitate şi pentru turişti. La nivelul judeţului Mureş, localitatea noastră este situată exact între doi poli turistici de mare interes: municipiul reşedinţă, Târgu Mureş şi zona de saline şi spa, Sovata-Praid, aceasta din urmă fiind în judeţul vecin, Harghita. Din analizele realizate de ADR Centru la nivel regional, rezultă că turismul este ramura economică prin care Regiunea Centru a depăşit zone mult mai cunoscute din ţară. La noi în oraş, chiar dacă este cel mai mic din judeţ, avem acest monument care este Castelul Rhedey şi era nevoie de o reabilitare funcţională a spaţiilor neutilizate. Am mai accesat fonduri europene în perioada 2007-2013, când am modernizat mai multe artere rutiere din oraş, în cadrul proiectului “Dezvoltarea economică, socială şi durabilă a localităţii Sângeorgiu de Pădure prin modernizarea unor străzi din oraş”. Valoarea totală a lucrărilor în cadrul respectivului proiect a fost de peste 14 milioane lei. Toate investiţiile realizate duc la creşterea numărului turiştilor şi la creşterea încrederii cetăţenilor în efectul benefic al atragerii de fonduri europene”, a declarat domnul primar Attila Zoltan Csibi, vorbind despre proiectul din Sângeorgiu de Pădure.

Valoarea totală a proiectului “Transformarea unui teren degradat în parc în Oraşul Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş” este de 2.487.728,79 lei, din care aproape peste 2,3 milioane lei sunt fonduri nerambursabile solicitate din FEDR şi bugetul de stat (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, adică aproape 520 mii euro), diferenţa fiind reprezentantă de contribuţia beneficiarului, Primăria oraşului Sângeorgiu de Pădure, la cheltuielile eligibile şi la cele neeligibile. Proiectul se va derula pe o perioadă de circa 21 luni, până în data de 31 iulie 2020. Parcurile, cu infrastructura de agrement şi turism reabilitată se adresează tuturor categoriilor sociale şi de vârstă, prezentând facilităţi specifice şi dotări pentru recreere, sport şi joacă. Edilii estimează că numărul de vizite în localitate va creşte după implementarea acestui proiect.

Sursa: ADR Centru