Material destinat doar celor foarte optimisti 😉

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”VARIANTA DE OCOLIRE TÂRGU MUREȘ” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului vizează crearea unei rețele moderne de transport rutier, în vederea dezvoltării regionale a zonei, îmbunătățirea fluxului de trafic, reducerea timpului de călătorie, reducerea poluării și reducerea numărului de accidente rutiere în regiune.

Noul termen estimat de CNAIR este 2020…

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: construirea până în 2020 a 11,643 km de variantă de ocolire, 5 poduri, 2 pasaje, 1 viaduct, 2 intersecții giratorii și 2 parcări; reducerea timpului de călătorie cu 20,28 minute; creșterea confortului și siguranța traficului; dezvoltarea zonelor pe care varianta de ocolire le va deservi și economie de combustibil.

Rezultatele așteptatele ale proiectului sunt: construirea a 11,643 km de variantă de ocolire, 5 poduri, 2 pasaje, 1 viaduct, 2 intersecții giratorii și 2 parcări; reducerea timpului de călătorie cu 20,28 minute.

Valoarea totală a proiectului este de 432.328.181,65lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-260.808.941,86 lei, 25% contribuția proprie-86.936.313,93 lei, restul de 84.581.925,86 lei reprezentând TVA.

Acestea erau datele proiectului esuat…