Portul in spatiul public se poate sanctiona cu inchisoarea…

Referitor la armele de tip airsoft, definite de legiutor ca fiind replici după arme şi dispozitive militare reale, la scară 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, acestea sunt construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii și care aruncă proiectile nemetalice.

Ele sunt catalogate drept alte categorii de arme și dispozitive neletale și nu sunt supuse vreunei înregistrări la poliție, putând fi procurate în România doar de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

Posesorii acestora, au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

De asemenea, legea prevede faptul că armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu fie pusă în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor.

Transportul lor până la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate, se face numai cu armele introduse în huse ori ambalaje şi neîncărcate cu muniţie.

Este interzis portul şi folosirea în locuri publice a acestor tipuri de arme sau dispozitive neletale, fapta constituind contravenție, armele urmând a fi confiscate.

Normele metodologice de aplicare a legii armelor și munițiilor prevăd și aspecte de noutate cu privire la desfăşurarea unor activităţi sportive sau de agrement pe domeniul public ce implică portul şi folosirea replicilor de arme tip airsoft sau a dispozitivelor paintball, aceste activități fiind permise numai în următoarele condiţii:
a) există acordul autorităţii publice locale cu privire la desfăşurarea activităţii, dacă activitatea se desfăşoară pe proprietatea acesteia;
b) locul de desfăşurare a activităţii nu este frecvent circulat de populaţie;
c) perimetrul de tragere să fie semnalizat cu bannere sau plăcuţe de semnalizare inscripționate și amplasate în locuri vizibile;
d) în prealabil să fie notificată unitatea de poliţie cu privire la data, locul şi intervalul orar în care va avea loc activitatea, precum şi numărul estimativ al persoanelor participante, persoane care trebuie să fie dotate cu echipamente de protecţie individuală.

Totodată, reiterăm faptul că legea penală (art.372 din CP) sancționează cu amendă sau închisoare, fapta de a purta sau folosi fără drept armele neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitivele pentru şocuri electrice, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun, precum și în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral.

IPJ Mures / Foto: arhiva