Hotărârea de Guvern nr.11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, act ce a intrat în vigoare la data de 28.02.2018, prin care au fost aduse unele modificări legislației, dar și unele aspecte de noutate, respectiv:

Persoanele fizice sau juridice nu au voie să dețină sau să folosească armele de foc lungi, letale, a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10.000 Jouli.

Piesele şi componentele esenţiale ale armelor letale sau neletale supuse autorizării se pot procura la cererea persoanelor fizice sau juridice, care deţin arme ce permit, din punct de vedere tehnic, montarea componentelor esenţiale, respectându-se procedura autorizării pentru armele letale sau neletale, după caz.

Împrumutul armei de vânătoare unei persoane autorizate, atrage obligația proprietarului ca, în termen de 2 zile lucrătoare, să informeze poliția. În caz contrar, se poate aplica sancțiunea amenzii contravenționale între 501-1000 lei.

Prezentarea permisului de vânătoare, precum și a carnetului de membru vânător, este obligatorie, în vederea autorizării pentru procurarea armelor letale de vânătoare, în cazul se solicită acordarea dreptului de port și folosire a acestor arme.

Armele letale și munițiile acestora trebuie păstrate la domiciliul sau la reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Aceste dulapuri sau casete metalice trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniţiei separat de arme. Armele letale, cu excepția celor cu destinația apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muniție.

În cazul unui număr mai mare de 15 arme, deţinătorul are obligaţia de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spaţiu special amenajat pentru depozitare, dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de poliţie şi conectate la un dispecerat de alarmare şi intervenţie specializat.

De asemenea, transportul armelor până la locul de desfăşurare a activităţilor pentru care au fost autorizate (la vânătoare, în poligon), se face cu armele introduse în huse, neîncărcate cu muniţie şi asigurate cu dispozitive de blocare a trăgaciului în cazul armelor purtate întregi.

În ceea ce privește cursul de instruire în domeniul armelor și munițiilor, s-a stabilit ca durata pregătirii teoretice și practice, să fie de 80 de ore, pe timpul a minim 15 zile, iar certificatul de absolvire al acestui curs, își pierde valabilitatea dacă persoanei i-a fost anulat dreptul de deținere sau port și folosire a armelor.

În cazul în care proprietarul unor arme şi muniţii a decedat ori a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu acesta sunt obligate să anunţe cel mai apropiat organ de poliţie şi să depună armele şi muniţiile la cel mai apropiat armurier autorizat, în termen de 15 zile de la data intervenirii situției în cauză.

În județul Mureș circa 3.000 de persoane dețin 5.000 de arme letale și neletale.

IPJ Mures / Foto: colaj arhiva