Joi, 26 aprilie 2018, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş. Pe ordinea de zi exista 42 de proiecte de hotarare care vor fi supuse la vot. Cele mai “intereseante” se refera la:

  • Vom avea un nou consilier local dupa încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Hermann Mark Christian, din partea POL Tirgu Mures, care a demisionat. Se va supune la vot validarea mandatului de consilier local al domnului Tatár Lehel, tot de pe listele Partidului Oamenilor Liberi din Tirgu Mures.
  • Un alt proiect se refera la “MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE”, care preanunta o noua deplasare pe bani publici – “foarte necesara” – a consilierilor la summit in Coreea de Sud. Despre deplasarea anterioara puteti citi AICI.
  • Politistii, finantati in mod normal de la bugetul central, au totusi nevoie de ajutor de la bugetul local sa-si cumpere cateva sute de litrii de combustibil. Asadar, bugetul local este nevoit sa sustina doua structuri de “aparare” daca luam in calcul si comunitarii.
  • Un proiect “interesant” este cel privind aprobarea schimbului de terenuri dintre  dl. Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Tîrgu Mureş. Mai exact, proprietarul firmei ROMARIS, abonata la contracte cu ROMGAZ-ul, asociat cu baiatul fostului sef de la PETROM, Ioniță, proprietar a diverse terenuri, face un schimb cu primaria. Da ceva teren din zona CAII SIGHISOAREI, care de fapt ar putea sa fie expropiat in interes public, doar se extinde soseaua ocolitoare, dar primaria nu face asta, ci ii dau un teren intr-o zona scumpa din Tirgu Mures. Interesant, nu?
  • Este supus la vot si controversatul proiect privind aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic Zonal – reconformare de UTR pentru construire centru comercial, împrejmuire, branşamente şi utilităţi” cu regulamentul local de urbanism aferent”, Calea SIGHISOAREI, fnr. Iniţiator: SC” Tîrgu Mureş Shopping City”SRL

In rest, alti bani pentru complexul Weekend (probabil pentru concertele inaugurale sau pentru mesele de protocol de la Casa de Oaspeti a primariei), desi acesta ar trebui sa se autofinanteze avand in vedere taxele de intrare si cele de inchiriere a spatiilor catre comercianti; din nou se aduc in discutie parcarile cu plata; se mai schimba denumirile unor strazi etc. Vedeti mai jos toate proiectele care vor fi supuse la vot:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 1 din 24 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare.

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Hermann Mark Christian  şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş.

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tatár Lehel de pe listele  Partidului Oamenilor Liberi.

4. Proiect de hotărâre privind  MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE („MI”) între „Municipiul Tîrgu Mureş” și organizația “HWPL” Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) din Coreea de Sud.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2017, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș.

7. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2019.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019.

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2019.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2019, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de Direcţia Arhitect Şef pentru anul fiscal 2019.

13. Proiect de hotărâre privind  contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2019.

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2019.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2019, percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2019, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.

17. Proiect de hotărâre privind  instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea “Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2018.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare parţială de zone funcţionale în “LV2z”- subzona  locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant, pentru construire locuinţă unifamilială, Str. Negoiului, nr. 75″, cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiatori: Bâta Claudiu şi Bâta Anca – Voichiţa.

19. Proiect de hotărârep rivind   aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic Zonal – reconformare de UTR pentru construire centru comercial, împrejmuire, branşamente şi utilităţi” cu regulamentul local de urbanism aferent”, Calea SIGHISOAREI, fnr. Iniţiator: SC” Tîrgu Mureş Shopping City”SRL

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș.

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unei convenții  de cooperare între Municipiul Tîrgu Mureș şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru aplicarea proiectului de interes public „POLITIE-AUTORITĂŢI PUBLICE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”.

22. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr.  226/27.07.2017, referitor la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbării de destinaţie a imobilului apartament nr. 1 şi 2, situat în Tîrgu Mureş str. Viitorului, nr. 16, din spaţiu administrativ grădiniţă, în apartamente de serviciu pentru cadrele didactice

24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea solicitării finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică  având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităţii administrativ teritoriale Tîrgu Mureş şi încheierea  Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică.

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui parteneriat de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi  Federaţia Română de Triatlon în vederea organizării evenimentului sportiv Multisport European Championships  Festival 2019.

26. Proiect de hotărâre  privind schimbarea denumiri unei străzi din municipiul Tîrgu Mureș. (str. Sportivilor în str. dr. Czakó József utca).

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre  dl. Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Tîrgu Mureş şi revocarea  art. 4 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268/30.06.2011.

28. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9 din 30.01.2018 referitore la aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2018.

29. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Regulamentului de ordine interioară, a Organigramei şi a Normelor financiare pentru activitatea sportivă a  Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş.

30. Proiect de hotărâre privind trecerea  unei cote de 87/1855 din  terenul în suprafaţă de 1855 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Zsigmond Levente.

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Caietului de Sarcini referitor la delegarea prin concesiune a serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi modificarea Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213 din 2017 şi modificat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268 din 2017.

32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 41 mp din Tîrgu Mureş, str. Vasile Săbădean, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Radu Ioan şi soţia Radu Olga.

33. Proiect de hotărâre  privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor mijloace fixe aferente proiectului “Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi Stoian” de la investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A.

34. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 106  mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

35. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 119 mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

36. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 161 mp, situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

37. Proiect de hotărâre  privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Berbecar Valentin şi soţia Berbecar Nicoleta-Raluca.

38. Proiect de hotărâre  privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 16 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici –  Studiului de Fezabilitate pentru „Clădire multifuncţională şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz”.

39. Proiect de hotărâre  privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 15.05.2018.

40. Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii  terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.

41. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 19 – 23  din data de 30.01.2018.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Tîrgu Mureş.

P R I M A R, dr. Dorin Florea