La data de 29.01.2018, În Monitorul Oficial al României – Partea I, nr. 83 și 83 bis a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor precum și Anexa la hotărâre, act ce a intrat în vigoare la data de 28.02.2018.

Astfel, au fost aduse unele modificări legislației, dar și unele aspecte de noutate:

 • Persoanele fizice sau juridice nu au voie să dețină sau să folosească armele de foc lungi, letale, a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10000 Jouli.
 • Sunt interzise deținerea, portul și folosirea de către persoanele juridice a armelor utilitare cu țeavă lungă, în activități de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu excepția societăților specializate de pază.
 • Dacă ați împrumutat arma de vânătoare unei persoane autorizate, aveți obligaţia ca, în termen de 2 zile lucrătoare, să informați poliția. În caz contrar, riscați o amendă între 501-1000 lei.
 • Depunerea permisului de vânătoare, precum și a carnetului de membru vânător, în original și în copie, este obligatorie, în vederea autorizării pentru procurarea armelor letale de vânătoare, în cazul se solicită acordarea dreptului de port și folosire a acestor arme.
 • Armele letale și munițiile acestora trebuie să le păstrați, la domiciliul sau la reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Dulapurile sau, după caz, casetele metalice special amenajate, trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniţiei separat de arme. Armele letale, cu excepția celor cu destinația apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muniție.
 • În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deţinătorul are obligaţia de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spaţiu special amenajat pentru depozitare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de către organul de poliţie competent şi conectate la un dispecerat de alarmare şi intervenţie specializat.
 • Titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, este obligat să transporte armele deţinute de la locul de păstrare până la locul de desfăşurare a activităţilor pentru care au fost autorizate, introduse în huse, neîncărcate cu muniţie şi asigurate cu dispozitive de blocare a trăgaciului în cazul armelor purtate întregi.
 • Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi, la cerere, să transporte şi să folosească armele deţinute în colecţie în vederea participării la manifestări culturale, artistice sau istorice, organizate de instituţii sau organizaţii cu atribuţii în domeniu.
 • Durata pregătirii teoretice și practice, în cadrul cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor este de 80 de ore. Durata pregătirii teoretice și practice, în cadrul cursului de instructor în poligonul de tragere este de 720 de ore.
 • Certificatul de absolvire își pierde valabilitatea dacă se constată că persoanei i-a fost anulat dreptul de deținere sau port și folosire a armelor, cu anumite excepții.
 • În situația în care la data expirării valabilității permiselor de armă, titularul care are suspendat dreptul de deţinere, respectiv de port și folosire al armelor, este obligat ca, în termen de 3 luni de la data încetării acestei măsuri, să depună la organul de poliție competent documentele necesare prelungirii valabilității permiselor de armă.
 • În cazul în care proprietarul unor arme şi muniţii a decedat ori a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu acesta sunt obligate să anunţe cel mai apropiat organ de poliţie şi să depună armele şi muniţiile aflate la domiciliul ori la reşedinţa acestuia la cel mai apropiat armurier autorizat, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hot. judec. de declarare a dispariţiei.
 • De asemenea, noua normă mai prevede unele schimbări în ceea ce privește atestatul de instructor sau călătoria cu arme în străinătate sau introducerea armelor în ţară.
 • Referitor la replicile de arme de tip airsoft, precizăm faptul că acestea fac parte din Categoria E din anexa la Legea nr. 295/2004 (alte categorii de arme și dispozitive neletale), având destinația de colecție, utilitară, respectiv de agrement.
 • Aceste categorii de arme nu sunt supuse autorizării și pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.
 • Posesorii acestor tipuri de arme, au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.
 • Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor.
 • Sunt interzise portul şi folosirea acestor tipuri de arme sau dispozitive neletale în locuri publice.
 • Aceste arme pot fi transportate la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt încărcate cu muniţie.
 • Totodată, în conformitate cu prevederile art. 372 din codul penal, constituie infracțiune și se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă, fapta de a purta fără drept sau folosirea, fără drept, a armelor neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru şocuri electrice, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun.
 • Portul, fără drept, al acestor obiecte sau substanţe, sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral este prevăzut de asemenea  ca infracțiune în codul penal.

ŞEFUL SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE

Subcomisar de poliţie ROIBAN LUCIAN-IOSIF