La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, în cursul lunii ianuarie 2018, au fost efectuate 36 acțiuni de control în domeniul securității și sănătății în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă au aplicat sancțiuni contravenționale pentru 13 angajatori, constatându-se 15 neconformități în domeniul SSM. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, după cum urmează : 14 avertismente și o amendă în valoare de 7.000 lei.

Domeniul de activitate al angajatorului care a fost sancționat cu amendă este tăierea și rindeluirea lemnului.

Principalele deficiențe constatate au vizat neacordarea echipamentului individual de protecție adecvat riscurilor existente, necomunicarea producerii accidentelor de muncă, asigurarea, marcarea și întreținerea căilor de acces și de circulație care să permită evacuarea în caz de pericol ,lipsă pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă a reprezentanților lucrătorilor, lipsă instruire lucrători numiți pentru acordarea primului ajutor.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, în cursul lunii ianuarie 2018, au fost comunicate 23 evenimente.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă au participat la 5 cercetări de boli profesionale, împreună cu reprezentanții DSP Mureș.

Sursa: ITM Mures / Foto: arhiva