Cei care angajează persoane cu contract de muncă au libertatea să decidă dacă le dau angajaților tichete de masă sau nu. Dar dacă le acordă, angajatorii trebuie să respecte regulile în vigoare: de pildă, valoarea maximă a fiecărui tichet de masă, modul cum se distribuie efectiv, în funcție de timpul lucrat și care sunt perioadele pentru care nu se acordă tichete. Anul acesta, fiecare tichet de masă poate fi de maximum 15,09 lei, potrivit legii în vigoare.

Pe angajatorii din mediul privat nu-i obligă nicio prevedere juridică să acorde angajaților lor tichete de masă, însă pot decide să facă asta, respectând prevederile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, dar și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2015 (normele de aplicare ale legii).

“Angajatorul are libertatea de a decide dacă acordă tichete de masă și sub ce formă, în urma consultării cu salariații, prin organizațiile sindicale legal constituite sau prin reprezentanții salariaților“, scrie în lege.

Notă: Chestiunea acordării tichetelor de masă pentru bugetari a fost schimbată major anul trecut: de anul acesta nu mai există ideea de tichete de masă, ci de indemnizații de hrană.

Potrivit Legii 142/1998, pot beneficia de tichete de masă toți cei care sunt angajați prin contract de muncă la un angajator, fie că vorbim de o persoană juridică (firmă), fie de o persoană fizică. Tichetele pot fi inclusiv electronice, așa cum se arată în prevederile legale.

“Tichetele de masă, pe suport hârtie sau pe suport electronic, se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice (…) sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete”, se precizează în lege.

Firmele care dau salariaților tichete de masă trebuie să evidențieze aceste tipuri de cheltuieli într-o poziție distinctă în bugetele de venituri și cheltuieli, care să se intituleze chiar “Tichete de masă”.

Cât despre valoarea unui tichet de masă, aflăm din lege următoarele: “Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15,09 lei”. Valoarea nominală a fiecărui tichet e de maximum 15,09 lei, ceea ce înseamnă că se poate acorda mai puțin pe fiecare tichet, dar nu mai mult.

Angajatorul plătește însă puțin mai mult decât valoarea nominală, pentru că, așa cum reiese din lege, el trebuie să achite și costul de imprimare pentru fiecare tichet.


Se pot da tichete lunar, dar fiecare salariat nu poate primi mai mult de un tichet de masă pe zi lucrătoare din lună. Potrivit normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998, nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:

  • se află în concediu de odihnă;
  • beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, precum și de zile festive și de sărbătoare legală sau de alte zile libere acordate conform altor acte normative sau contractelor colective de muncă;
  • sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație zilnică sau lunară de delegare ori detașare;
  • se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenți de la locul de muncă ori se află în alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanții salariaților.

Ce facem dacă, de exemplu, un salariat muncește mai mult de opt ore pe zi, în regim de tură? Cum calculăm numărul de tichete la care are dreptul? Iată ce scrie în normele Legii nr. 142/1998 cu privire la modul de calcul: “În cazul salariaților a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărțirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru în unitatea angajatorului la durata normală a timpului de muncă de 8 ore. Fracțiile rezultate din calcul se consideră zi de prezență la lucru, cu condiția ca totalul zilelor rezultat să nu depășească numărul de zile lucrătoare”.

Notă: Dacă un salariat cumulează mai multe funcții, se acordă tichete doar prin raportare la funcția sa de bază, conform legii.

Sursa:avocat.net